Netværksseminar Aalborg Stift

Kære alle engagerede i Danmission Ålborg Stift

Velkommen til netværksseminarer 2020 i Danmission!

Igen i år afholder vi netværksseminarer i alle stifter, og vi håber at se rigtigt mange medlemmer, frivillige, bidragsydere og andre, der har en interesse for Danmissions vigtige arbejde med at skabe fred, bekæmpe fattigdom og udvikle kirker.

Vi har sammensat et inspirerende program, så vi sammen på netværksseminarierne kan motivere og begejstre hinanden til gavn for Danmissions virke herhjemme og ude i verden. Ledelsen, programmedarbejdere og konsulenter holder oplæg, der giver dig mulighed for at få viden om Danmission og Danmissions arbejde, ligesom seminarerne vil danne ramme for, at alle kan bidrage med erfaringer og ideer til tiltag, når vi skal mødes i samtaler om oplæggene.

Årets netværksseminarer markerer samtidig et lokalt velkommen til Danmissions nye bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang og generalsekretær Kristian Sloth Petersen.

Netværksseminaret i Aalborg Stift afholdes den 23. januar 2020 kl. 17.00 – 20.45 i Hans Egedes kirke, Grønlands Torv 6, 9000 Ålborg

Vi glæder os til at se dig

 

Program

17.00

Velkomst – ved repræsentant for stiftsbestyrelsen

Andagt – ved et medlem af Danmissions bestyrelse

Spisning

Nyt fra Danmissions bestyrelse – ved bestyrelsesmedlem

 

18.00

Nyt fra Danmissions arbejde

Programkoordinator Anne Mette Jürgensen ”Troskraft og livstillid. Om kirke- og dialogarbejdet i Cambodja”

 

19.00

Bestyrelsesformanden har ordet

Bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang

Oplæg og samtale

 

19.45

Kaffe og kage

 

20.00

Konsulenterne har ordet

Netværkskonsulent Lærke Lysemose Christensen og udviklingskonsulent Tom Sand Egeskov

Oplæg og samtale

 

20.30

Afrunding og på gensyn til Stiftsårsmødet

 

Deltagelse i netværksseminarerne er gratis, men vi opfordrer til, at du betaler for maden.

Tilmelding foregår på mail til: Anders Andersen, Polshøjvej 25, 9260 Gistrup, Fam.a@post.tele.dk tlf.: 42184039 senest den 16. januar 2020

Oplysninger