Møde på KFUK i Thisted

Sognepræst Sophie Nordentoft, Hals fortæller om den berigelse, der ligger i at lære andre kirkers traditioner at kende både som person og som Kirke

Sophie har af Danmission været udsendt som missionær i Madagaskar, hvor hendes opgave blev at lede det kirkeopbyggebnde arbejde i den nordlige del af Madagaskar. I dag er hun ved siden af sit præstejob i Hals, ansat på deltid af Aalborg Stift til at inspirere små sogne til nye tiltag eller nye måder at gøre tingrene på.

Der er kaffebord a 40 kr. og lotteri til støtte for Danmissions arbejde.

Mødet arrangeres af Danmission Distrikt Nordthy i samarbejde med KFUM og K´s Venner.

Oplysninger