Møde i Indienkredsen

Hvad laver en volontør udsendt af Danmission?

Rebekka Steinvig, leder af Danmissions Konfirmand Aktion, taler om volontørordeningen. Sarah Wendall Grandjean, som netop nu er i Indien som volontør, vil fortælle om sit arbejde i forskellige børneprojekter.

Oplysninger