Møde i Dyssegårdskirken

Elna Fredsgaard Lasen arbejder på mødestedet, som tværkulturel medarbejder.
Hun vil fortælle om Danmissions arbejde på Mødestedet med flygtninge og indvandrer.

Kontakt:

Jørgen Nørgaard Petersen

jnp@danmission.dk

URL: https://danmission.dk/events/event/moede-i-dyssegaardskirken/