Løb for Luther - til fordel for Danmission

Vær med til at fejre reformationsjubilæet på en anderledes måde. Løb for Luther og løb for livet!

Løbet er både et motionsløb og et sponsorløb, hvor der samles ind til kampen mod illegal skovhugst i Cambodja. Magtesløse må lokale bønder se til, når internationale konsortier køber store skovarealer for at sælge det værdifulde træ til møbelproduktion i Vesten. Også etniske minoriteter, der lever i skoven som samlere og bønder, får ødelagt deres levebrød.

Tilmelding: Kirkekontoret, Konfirmandhuset i Smørum – på kirkekontor@lskirker.dk / tlf. 4465 1179.

Eller via dette link: www.danmission.dk/luther

Deltagergebyret på 50 kr. indbetales på konto nr. 9173 – 3357 0140 34. For yderligere oplysninger kontakt provst Eskil S. Dickmeiss – esdi@km.dk eller på tlf. 4717 0067.

Oplysninger