Kildeborg Pigelejr 2018

Kildeborg Pigelejr 2018

Kildeborg - det rene cirkus!

Gennem spændende leg, sang, aktiviteter og fortællinger vil ”superhelt –
inderne tage på mission” i nogle af de lande, hvor Danmission hjælper
fattige mennesker til et bedre liv.

Pris: Det koster 600 kr. at deltage i lejren, 450 kr. for efterfølgende
søskende på samme lejr. Betaling på selve lejren.

Tilmelding: Senest søndag d. 10. juni. Se programmet for yderligere oplysninger.

Oplysninger