Kildeborg Pigelejr 2017

Kildeborg Pigelejr 2017

På mission med superhelt- inderne!

Gennem spændende leg, sang, aktiviteter og fortællinger vil ”superhelt –
inderne tage på mission” i nogle af de lande, hvor Danmission hjælper
fattige mennesker til et bedre liv.

Pris: Det koster 550 kr. at deltage i lejren, 450 kr. for efterfølgende
søskende på samme lejr. Betaling på selve lejren.

Tilmelding: Senest søndag d. 11. juni. Se programmet for yderligere oplysninger.

URL: https://danmission.dk/events/event/kildeborg-pigelejr-2017/