H3K gudstjeneste i Assing kirke

Der lægges ud med 1/2 time for børnene, derefter gudstjeneste og foredrag ved Kirsten og Peter Buch.

Kontakt: sognepræst Klaus Buch Møberg, kbm@km.dk, tlf. 6122 2510

URL: https://danmission.dk/events/event/helligtrekongersgudstjeneste-i-assing-kirke/