Genbrugsrådsårsmøde Nord

Kom til årsmøde i genbrugsrådet. Hør nyt om Danmission og vær med til at vælge repræsentanter til Danmissions repræsentantskabsmøde 2018.

Program:
10.00 Andagt i Søndermarkskirken v/ sognepræst Anne Birgitte Thun
10.30 Kaffe og rundstykker i kirkecentret
11.00 Generalforsamling Genbrug Nord

Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Valg af referent
3. Beretning fra Genbrugsråd Nord v/Svend Erik Simmelsgaard
4. Valg af medlemmer til genbrugsrådet
På valg er Conni Andersen og Kurt Hoppenworth
5. Valg af repræsentanter og suppleanter til Danmissions Repræsentantskab.
Der skal vælges 8 repræsentanter samt flere suppleanter
6. Eventuelt, herunder hilsner

12.00 Frokost
13.00 Foredrag ved Danmissions formand biskop Peter Fisher-Møller:
”Diamonra og Danmission giver døve børn en lys fremtid på Madagascar – lidt
om Danmissions arbejde hjemme og ude”.
14.00 Kaffe
14.30 Spørgsmål til Peter Fischer Møller
15.00 Afslutning
Efter årsmødet, vil der være lejlighed til at besøge Danmission Viborg Genbrug, Koldingvej 75, eller
Genbrugsland Viborg, Gl. Skivevej 89, 8800 Viborg

Alle frivillige i genbrugsbutikken er velkomne til årsmødet

URL: https://danmission.dk/events/event/genbrugsraadsaarsmoede-nord/