Formøde for alle interesserede

Stiftsbestyrelsen for Danmission i Roskilde Stift inviterer stiftsrepræsentanterne til et for- beredende møde om, hvad der vil være på vores dagsordenen og til debat på Danmissions repræsentantskabsmøde den 2. september 2017. Men alle venner af Danmission i Roskilde Stift, frivillige i Danmissions genbrugsbutikker, medlemmer af Danmission og andre interesserede er meget velkomne til at deltage og komme med input og lytte med. Bemærk tilmelding (pga. traktementet) før den 8. aug. til erlingnielsen@stofanet.dk

 

Oplysninger