Foredragsaften

Peter Fischer-Møller holder et foredrag om “Verdensmålene set i Danmissions perspektiv”.

Danmission har som missionsselskab siden grundlæggelsen i 1821 været optaget af i ord og handling at dele evangeliet med mennesker verden over. Der er blevet prædiket og sunget salmer og bedt og døbt. Man har bygget og drevet skoler og hospitaler og taget sig af dem, der ikke kunne klare sig selv. Sådan har mission og diakoni gået hånd i hånd med det mål at give mennesker mulighed for at udvikle sig både åndeligt og legemligt og give dem mulighed for sammen at tage et medansvar for deres lokalsamfund. Og sådan går ordets forkyndelse og praktisk omsorg og udvikling stadig hånd i hånd i Danmissions virksomhed i Mellemøsten, Tanzania, Madagaskar, Indien, Pakistan, Bangladesh, Cambodia, Myanmar og her hjemme i Danmark. Vi arbejder sammen med vores partnere med kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse. Og vi oplever, hvordan de tre sider af vores arbejde gensidigt støtter og beriger hinanden. Set i det lys er FNs og vores alle sammens 17 verdensmål, som blev vedtaget i 2015, en gave for vores arbejde, fordi de giver os en platform for samarbejde med civilsamfundsorganisationer, virksomheder og myndigheder. I Danmission har vi særlig fokus på 6 af de 17 mål: Mål 1: Afskaf fattigdom, Mål 5: Ligestilling mellem kønnene, Mål 10: Mindre ulighed, Mål 13: Klima, Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner, Mål 17: Partnerskab for handling

Kontaktpersoner

Johannes Kühle
Medlem af Danmissions bestyrelse. Stiftbestyrlesesformand, Aalborg stift.

johs.kuehle@gmail.com
Tlf.: 2226 7970
Læs mere

Cand. theol, pastor emeritus

Oplysninger