Foredrag ved Else Højvang

Følgeskab med en selvstændig kirke i Tanzania

Else Højvang har været udsendt for Danmission til kirken i Tanzania i 28 år. Hun har lang erfaring med Afrika og kan fortælle mange spændende historier fra sit mangeårige virke og møde med mennesker i Karagwe Stift i det nordvestlige Tanzania.
 
Hvordan kan vi som kirke i Danmark stadig følges med menigheder i Tanzania, når udviklingen gå i den retning, at kirken i Tanzania selv tager ansvar for drift og organisering af undervisning mv. i egne menigheder. De økonomiske midler en menighed har til rådighed, er lokale kollekter indsamlet ved egne gudstjenester. Derfor støtter Danmission uddannelse af menighedsråd og -medlemmer, som ofte er lavt uddannede bønder, til at kunne varetage disse opgaver. Man kan sige at kirkens ledere og medarbejderstab bliver bedre og bedre uddannede – og vi har stadig brug for hinanden. Hør hvordan.

Oplysninger