Foredrag v. Anna-Marie Lauenstein

Anna-Marie Lauenstein er udsendt til Tanzania og vil denne eftermiddag tale over emnet: Hvor går kirken hen?

Foredraget går i dybden med livet i kirken indefra. I kirken i Tanzania møder vi mennesker, som overvejer, hvordan de bedst forvalter tid og ressourcer og bedst relaterer til lokalsamfundet. Her er det nødvendigt at uddanne frivillige til et engageret liv. Målet er at tilbyde søndagsskole i alle menigheder, og derfor får de få søndagsskolelærere en metodisk og faglig opkvalificering for bedre at kunne undervise 50-120 børn ugentligt. Kvinder mødes i grupper og støtter hinanden i et ansvarligt liv i familie og kirke og deltager i låne/spare grupper, som støtter familierne økonomisk. Også mænd er blevet motiveret til at indse nødvendigheden af små virksomheder for at øge indtjeningen i familie og kirke. Endelig vil I her få svar på, hvordan kristne i Tanzania tænker om menneskers ansvar for skaberværket og livet, hvilket på flere måder ligger tæt op ad tanker fra begrebet Grøn kirke.

Oplysninger