Foredrag med Agnete Holm

Agnete Holm taler over emnet: Vil Kristendommen overleve I Mellemøsten?

Danmission støtter samarbejde med kirker I Mellemøsten. Mange steder er kirkerne under pres og nogle steder er kristne forfulgte. Vi vil få et indtryk af den overordnede situation I Mellemøsten. Vil kirkerne lykkes med at overleve og hvordan? Hvad vil kirkerne selv gerne bidrage med I deres samfund og hvilken rolle spiller de? Hvordan ser fremtiden ud for kirkerne? Disse og mange andre spørgsmål vil Agnete Holm komme ind på I sit foredrag. Agnete Holm arbejder til daglig på danmission med kirker, teologi og dialog I Mellemøsten og Asien. Hun er desuden hjælpepræst I helligåndskirken på strøget I København.

Foredraget afholdes i Kirkeladen 1. sal, der ligger i forlængelse af kirken.

 

 

Om foredragsrækken Mellem Himmel og Jord

”Mellem Himmel og Jord”- møderne ved Vor Frue kirke har til formål at samle fortrinsvis +60 årige mennesker (men også gerne yngre), onsdag eftermiddage fra september til og med maj, til fælles samvær om dagens emne, som en foredragsholder vil dele ud af sin viden om.

Møderne afholdes i det store mødelokale, Kirkeladen 1.sal, Præstegade 14 i Kalundborg.

Vi starter kl. 14:30 og vi tilstræber at slutte kl. 16:30.

Undervejs i programmet serveres kaffe med brød til en pris af 20 kr.

Oplysninger