Foredrag med Agnete Holm

Agnete Holm taler over emnet: Vil Kristendommen overleve I Mellemøsten?

Danmission støtter samarbejde med kirker I Mellemøsten. Mange steder er kirkerne under pres og nogle steder er kristne forfulgte. Vi vil få et indtryk af den overordnede situation I Mellemøsten. Vil kirkerne lykkes med at overleve og hvordan? Hvad vil kirkerne selv gerne bidrage med I deres samfund og hvilken rolle spiller de? Hvordan ser fremtiden ud for kirkerne? Disse og mange andre spørgsmål vil Agnete Holm komme ind på I sit foredrag. Agnete Holm arbejder til daglig på danmission med kirker, teologi og dialog I Mellemøsten og Asien. Hun er desuden hjælpepræst I helligåndskirken på strøget I København.

Foredraget afholdes i kirkeladen, der ligger i forlængelse af kirken.

Oplysninger