Forberedende møde - Roskilde stift

Stiftsbestyrelsen for Danmission i Roskilde Stift inviterer stiftsrepræsentanterne til et for- beredende møde om, hvad der vil være på vores dagsorden og til debat på Danmissions repræsentantskabsmøde den 2. september 2017.

Alle venner af Danmission i Roskilde Stift, frivillige i Danmissions genbrugsbutikker, medlemmer af Danmission og andre interesserede er meget velkomne til at deltage og komme med input og lytte med.

Kom til formøde mandag 14. august kl. 18.00   i Sognegården, Sct. Bendts Kirke, Ringsted

(Der er en lille km‘s gang fra Ringsted Station – og gode P-pladser v/kirken) Betaling for traktement 50 kr. pr. deltager.

Aftenens program:

  1. Velkomst kl. 18.00 med orientering ved stiftsbestyrelsen.
  2. Spisning / smørrebrød.
  3. Næstformand i Danmissions hovedbestyrelse og sognepræst Hanne Rosenberg vil orientere generelt om Danmissions aktuelle udfordringer og opgaver samt om ledelsesmæssige og organisatoriske initiativer til ny struktur i Danmission, til behandling på repræsentantskabsmødet
  4. Kaffebord – debat med Hanne Rosenberg – drøftelse af de mulige strategier og fremtidsvisioner for det frivillige arbejde i Danmission.
  5. Afslutning ca. kl. 21.

Tilmelding

Tilmelding gerne før tirsdag den 8. august til Erling Nielsen, Tværvej 7, 4250 Fuglebjerg, mail erlingnielsen@stofanet.dk eller tlf. 55 45 35 83.

Vær rar at melde dig til i god tid af hensyn til traktementet, på forhånd tak.

 

Sammen er vi Danmission, og frivilligt arbejde er af største betydning for Danmission.  Vi glæder os meget til at være sammen til formødet, hvor vi udveksler synspunkter og trækker på hinandens erfaringer. Danmission har brug for alle os frivillige.

 

På vegne af stiftsbestyrelsen – og på gensyn i Ringsted, med venlig hilsen, Kurt Bierbum, formand

    Roskilde stift

(For yderligere info, mail kurt.bierbum@gmail.com )

Oplysninger