Forberedende møde for repræsentanter i Århus stift

Kære repræsentant i Århus stift -
Stift / genbrug / ungdom / frivillige netværkskonsulenter

 

Som optakt til Danmissions repræsentantskabsmøde d. 2-3. sept. 2017 på Hotel Nyborg Strand inviterer vi sædvanen tro til et forberedende møde:

 

Tirsdag d. 15. august kl. 19,30 – ca. 22

i Helligåndskirkens lokaler.

 

Adressen er: Torpevænget 1, 8210 Aarhus V.

 

 

 

 

 

Pris for forfriskning og kaffe: 50 kr. Halv pris for unge.

 

God læselyst med årsberetning, skrivelser til repræsentantskabet og regnskab.

 

Vi forventer at I som repræsentanter deltager i dette møde.

 

Såfremt du er forhindret, vil vi gerne have afbud inden d. 10. august til nedenstående mailadresse eller tlf. nr.

 

Fortsat god sommer – med mere sol –  og vel mødt d. 15. august!

 

Med venlig hilsen

på vegne af stiftsbestyrelsen

Karen Margrethe Olesen – e-mail: km.olesen@nrdn.dk – mobil 21 49 02 60

URL: https://danmission.dk/events/event/forberedende-moede-for-repraesentanter-i-aarhus-stift/