Efterårsmøde 2018 - Haderslev stift

Vi får som sædvanlig besøg af to af Danmissions globale fortællere. Denne gang er det Thea Brogaard, Frederikshavn og Camilla Bianca Berg, Århus. De har sammen med andre unge fra Danmission været i Zanzibar, og vil fortælle os om deres ophold og oplevelser.

Bodil Jørgensen fra Haderslev vil fortælle om sine rejser og ophold på Danmissions projekter i Asien og Afrika med speciel fokus på piger og kvinders forhold i Tanzania. Bodil har bl.a. været seniorvolontør hos Else Højvang.

Der vil være kaffebord og naturligvis lotteri til fordel for Danmissions arbejde. Du er som altid velkommen til at tage små pakker med til gevinster. De globale fortællere vil også sælge ting fra Zanzibar, ligesom Bodil også har lidt at sælge til fordel for Bweranyanges pigerne i Tanzania.

Mød talstærkt op til en spændende aften i Harte – det koster kun kr. 30!

Du/I er som altid meget velkommen til at tage venner/bekendte med til denne aften.

ALLE er velkommen!

NY STRUKTUR

Vi vil fra bestyrelsen kort orientere om den strukturændring, der netop er blevet vedtaget på Danmissions repræsentantskabsmøde, og som skal være gældende fra næste forår.

Hvis du kunne tænke dig at være med til at drøfte fremtiden for Danmission i Haderslev Stift med baggrund i de nye vedtægter og bestemmelser, så mød op til et møde hos Danmission Genbrug Vejle, Vindinggård Ringvej 1A, 7100 Vejle onsdag den 28. november 2018 kl. 19.00 – kl. 21.00.

På vegne af stiftsbestyrelsen

Arne Mølgaard

Oplysninger