Danmission Ikon Årsmøde

Vi starter med gudstjeneste, hvorefter vi spiser frokost sammen. Herefter
vil der være nyt fra Danmission IKON og så vil Michael Highburger fortælle
sin livshistorie. Michael Highburger troede, at han skulle leve sit liv som katolsk munk indtil hans liv pludselig tog en uventet drejning. Under en studierejse til Indien besøgte han Sri Ramanashram i byen Tiruvannamalai i det sydlige Indien.
Michael er i dag en vigtig brobygger imellem kristendommen og en østlig
spiritualitet. I Gellerup Kirke vil han fortælle mere om sin egen vej. Vi slutter
dagen i det smukke kirkerum med mulighed for at deltage i en meditation.

Læs mere på Danmission IKONs hjemmeside 

Oplysninger