Bibelen - og den anden

Retræte med Bibliodrama. Bibelen fortæller, at der engang kun fandtes ét sprog i hele verden. Efter mange generationer skabte Gud de mange sprog, og der blev forvirring mellem mennesker. Så levede mange generationer, før Gud sendte den ånd, der igen fik mennesker til at forstå hinanden på tværs af sprogene.

På retræten vil vi rette blikket mod Bibelens mennesker, og udforske, hvordan de forholder sig til den anden, og hvordan Jesus selv lever med og taler om den anden.

To tusind år efter begivenhederne omkring Jesus, er vi mere end nogensinde før udfordret til at skulle leve side om side med hinanden på tværs af sprog, kultur og tro. Kan vi finde inspiration i Bibelen til at leve ret med os selv og den anden – både ved at lytte indad og udad. Hvordan kan vi leve med og transformere de negative følelser som bekymringer, angst, rådvildhed eller vrede til forventning, frihed og glæde.

Dagsrytme Dagene har samme rytme. Om morgenen er der bevægelse og meditation. Om formiddagen fordyber vi os i temaet både personligt og teologisk. Om eftermiddagen spiller vi bibliodrama over en relevant fortælling. Om aftenen er der tilbud om individuel vejledning. Og inden vi går til ro, finder vi sammen i bøn og sang. I løbet af dagen vil der også være tid til stilhed og egen fordybelse.

Bibliodrama I bibliodrama spiller vi rollespil over en bibelsk fortælling, hvor vi bliver taget med ind til indersiden af en fortælling. Det er ikke teater, men ikke desto mindre meget bevægende. Med bibliodrama bliver fortællingerne levende og kropsligt nærværende, så de bliver relevante for vores liv og vores tid. I bibliodrama erfarer vi, hvordan teksterne rummer en eksistentiel og åndelig bredde, som vi sjældent møder til daglig.

Ledelse: Ele Bonde og Agnete Holm 
Pris
: 3700 kr. heraf depositum 1000 kr.
Tilmelding: www.aadalenretraete.dk
Mere information: Ele Bonde, tlf.: 86 115 345 / 51 15 56 58, e-mail: ele@elebonde.dk

Oplysninger