Besøg fra Tanzania - Kom og mød Pastor Karoro

Møde med Pastor Jovinary Kararo. Arrangører: Houe, Hygum og Tørring Menighedsråd

Pastor Jovinary Karoro fra Karagwe Stift, Tanzania har i flere år været sognepræst i Kasheshe. Kashehse har i 14 år været venskabsmenighed med Rødding, Løvel og Pederstrup Pastorat.

Han har netop afsluttet et 3 årigt bachelor-studie i ”Peace and conflict-transformation”

Karoro kommer til Danmark i maj, inviteret af Danmission og venskabsmenigheden i Rødding, Løvel og Pederstrup. Anledningen er Himmelske Dage i Herning, hvor Karoro vil deltage i forskellige paneldebatter, og hvor vi kan møde ham i Danmissions telt på Mulighedernes Marked.

Men derudover vil der være mulighed for møde Karoro til gudstjenester og forskellige møder og arrangementer under hans besøg i Danmark.

Møderne med Karoro vil have 2 emner:

”For at der opstår en sti, skal græsset trædes ned fra begge sider”

Overskriften er et tanzaniansk ordsprog . Karoro vil fortælle om venskabsforbindelsen og om udviklingen i Kasheshe pastorat de sidste 15 år. En periode med kirke-byggeri, nye menigheder, sønddagsskolearbejde, korstævner og evangelist-uddannelse – og meget mere. . Og hvor vi i venskabsmenigheden har fået lov at følge med, gennem breve og gennem besøg her og i Karagwe.

”Hvad er kirkens rolle i konflikter? ”

Konflikter kan opstå i familien, i lokalsamfundet, i menigheden, mellem trosretninger og mellem folkeslag. Hvad er kirkens rolle, hvordan skal ledere, præster i kirken reagere i forhold til konflikter? Karoro har brugt 3 år på at studere dette. Og han vil dele sine overvejelser med os, set i forhold til den virkelighed han og kirken i Karagwe står i.

Alle er hjerteligt velkomne til møderne.

Oplysninger