Alle Børns Dag

Alle Børns Dag, Gørding.

Randi Hundebøll fortæller om Indiens børn – Randi var i Indien i januar og fortæller om oplevelser derfra.

URL: https://danmission.dk/events/event/alle-boerns-dag-3/