Årsmøde i Ribe Stift

Kom til årsmøde i stiftet. Hør nyt om Danmission og vær med til at vælge repræsentanter til Danmissions repræsentantskabsmøde.

Programmet for dagen ser sådan ud:

Kl. 9:30: Ankomst og kaffe

Kl. 10 – 11: Gudstjeneste ved Mogens Thams medlem af bestyrelsen og præst ved Rindom Kirke

Kl. 11- 12: ”Fra Ballum til Kyoto ” –  Danmission i Japan i fortid og nutid ved Christian Morimoto Hermansen.

Kl. 12-13: Frokost

Kl. 13.15 – 14:15: Danmission  ”her og nu – og alle vegne” ved Birgitte Warmning.

Kl. 14:15 – 14:45: Kaffe

Kl. 14:45-15:45: Generalforsamling.

Kl. 15:45: Afslutning ved formand for stiftsbestyrelsen Bente Kjær Jensen

 

Pris for hele dagen er 80 kr. alt inklusiv

Ved gudstjenesten indsamles kollekt til Danmission

Der vil være salg af lys, u-landsvarer m.m.

Genbrugsbutikker og andre inviteres til at medbringe varer til salgsboden

Lysestumper og frimærker kan afleveres ved mødet.

URL: https://danmission.dk/events/event/aarsmoede-i-ribe-stift/