Årsmøde i Haderslev stift

Kom til årsmøde i stiftet. Hør nyt om Danmission og vær med til at vælge repræsentanter til Danmissions repræsentantskabsmøde 2018

Program for Årsmøde i Haderslev Stift 

Kl. 10.00 Andagt i Nørremarkskirken ved pastor emeritus Carl Hertz-Jensen, Vejle

(indsamling til Danmission).

Kl. 10.45 Kaffe/te med boller.

Kl. 11.15 Foredrag ved tidligere sognepræst Jens Fischer-Nielsen- Danmission i Bangladesh.

Jens Fischer-Nielsen har været tidligere missionær i Bangladesh i perioden

1975-1987 og har siden været meget engageret i et fortsat samarbejde med kirken i Bangladesh.

Jens er ofte i Bangladesh som frivillig underviser og er netop vendt hjem fra en tur derude, så han kan fortælle helt aktuelt om forholdene for de kristne/kirken i dette fattige, men smukke land.

Kl. 12.15 Frokost samt lotteri.

Husk brugte frimærker til Danmission.

Kl. 13.15 Foredrag ved Simon Kristensen, tidligere udsendt af Danmission – Danmission i Tanzania

Simon Kristensen har været udsendt af Danmission. Simon var først 10 år på Madagaskar, og herefter regionsleder for Afrika i 5 år med base i Tanzania. Simon har stor og bred viden om Danmissions engagement i Tanzania, herunder vores nye engagement sydøst for Victoria søen, hvor der er meget stærk kirkevækst.

kl 14.30 Generalforsamling – se særskilt dagsorden.

Derefter kort rapport fra distrikter.

Kl. 15.30 Kaffe/te.

Kl. 16.00 Afslutning ved Jens Fischer-Nielsen.

Danmission-venner fra Nørremarken og Bredballe har lovet at hjælpe med frokost m.m.

Tag gerne venner og bekendte med til denne hyggelige dag, så vi kan udbrede kendskabet til

Danmissions arbejde.

Mødeafgift er kr. 75,-, der dækker frokost, kaffe m.m.

URL: https://danmission.dk/events/event/aarsmoede-i-haderslev-stift-2/