Årsmøde i Fyn Stift

Kom til årsmøde i stiftet. Hør nyt om Danmission og vær med til vælge repræsentanter til Danmissions repræsentantskabsmøde 2018.

 

Program for dagen

Kl. 10.00 Gudstjeneste v/ sognepræst Heinrich Pedersen
Indsamling til Danmission.

Kl. 11.30 Frokost/ vin og vand i kirkens konfirmandstue

Kl. 12.30 Foredrag: Hvad kan folkekirken lære af den nye
kristenhed?
Kirkerne i Afrika, Asien og Sydamerika er
vokset utrolig meget, så meget at man kan tale
om en ny kristenhed.
Taler:Sognepræst Heinrich Pedersen

Kl. 13.30 Kaffe. Salg af Fair Trade varer

Kl. 14.15 Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent – forslag: Hans Edvard Bjærre
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning v. Bente Jensen
5. Aflæggelse af regnskab v. Edna Jørgensen
6. Valg til bestyrelsen. 2 er på valg
valg af suppleanter til bestyrelsen
valg af repræsentanter til repræsentantskabet
– 2 er på valg
valg af suppleanter til repræsentantskabet
7. Evt.
Kl. 14.45 Nyt fra Danmission
Kl. 15.15 Afslutning

 

Pris for frokost, vin og kaffe: 75 kr.
Tilmelding til Bente Jensen tlf. 24 22 34 97 senest 16.4

URL: https://danmission.dk/events/event/aarsmoede-i-fyn-stift/