Åben Uge på Østen Om

Acceleration.. svirren.. relationsløs relation.. den glatte skærm.. det
fremmede, hemmelige og uopnåelige, der blev væk.. ekko.. tyngde.. kontemplation.. resonans!

Hvad gør tiden ved os? Hvilke spørgsmål griber os?
Vi vil sammen med Michael Highburger især stille spørgsmål til resonansen som en afgørende vigtig værens form. Hvilken kerne har resonans? Hvad er forudsætningerne for at resonans kan opstå? Vær med i samtaler, meditation, samvær og bibliodrama.

Dagsrytme
7-9 Morgenmad
10-11 Meditation i stillehytten på engen
11-12 Samtaler
12-14 Frokost og pause
14-17 Samtale med indlæg fra Michael Highburger
Onsdag og fredag spilles bibliodrama
17-18 Fælles madlavning
10-19 Aftensmad
19-21 Fortælling og sang

Michael Highburger
har de seneste 20 år
levet som kristen munk
i et hindufællesskab i det sydlige Indien.
Han har beskæftiget sig dybtgående
med emner som
vedantisk filosofi og kristendom,
Guds kærlighed som erfaret virkelighed,
interreligiøs dialog og
kontemplativ meditation og bøn.

Deltagelse
Tilmelding: på www.østenom.dk
Tilmeldingsfrist er den 1. maj.
Man kan deltage så meget eller så lidt, man vil. Dog er der af hensyn til programmet ankomst
kl. 14 eller efter kl. 18. Plads til 25 delt. pr. dag.
Overnatning: sker i eget telt eller på Ådalen Retræte i nærheden. Vi formidler gerne.
Pris: Det er gratis at deltage, men man må meget gerne give et bidrag. Vejledende 100 kr. pr. dag.
Overnatning på Ådalen Retræte sker mod betaling.

Oplysninger