Mission i udvikling

Mission i udvikling

Mission forbinder vi med bibel og tropehjelm, men hvad er mission i dag?

Ud fra eksempler fra Danmissions historie og arbejde i dag kan man her få et kirkehistorisk rids af missionens udvikling fra begyndelsen i 1800-tallet til nutidens partnerskaber med kirker og dialog med andre religioner. For i dag, hvor kristendommen står stærkt i både Afrika og Asien, arbejder en missionsorganisation ikke på samme måde, som missionsselskaberne gjorde, dengang opgaven lød: “At bringe evangeliet til hedninge”. Foredraget indeholder eksempler på arbejdsformer før og nu, men vil især have fokus på en nutidig forståelse af “mission”.

Foredraget er godkendt af Folkeuniversitetet.

 

Birgitte Warming er ansat i Danmission, hvor hun arbejder med Danmissions bagland i Danmark. Fra 1995 – 2013 var hun sognepræst og vil derfor også kunne prædike ved en gudstjeneste og holde andagt eller bibeltime med fokus på den globale kirke.

Holder foredrag i hele landet.


Foredragsholder

Tilmelding