Læring i et tværkulturelt miljø

Et foredrag om Mødestedet, der er Danmissions tilbud til flygtninge og indvandrere i København, og dets mange aktiviteter for at skabe dialog, integration og fællesskab.

Hør om dagligdagen på Mødestedet, der er Danmissions tilbud til flygtninge og indvandrere på Vesterbro i København, og som drives i samarbejde med sognene i Vesterbro Provsti. Mødestedet blev grundlagt i 1984 og fungerer som en dagligstue – en slags social skadestue, hvor der bl.a. tilbydes rådgivning, lektiehjælp, udflugter, foredrag, fællesspisning og højskoleaftener. Mødestedet har årligt ca. 7500 besøgende med mere end 60 forskellige nationaliteter. Langt de fleste er kvinder, har muslimsk baggrund og kommer fra Tyrkiet, Pakistan, Marokko, Iran, Irak eller Afghanistan.

Mødestedet, er et levende folkekirkeligt center med fokus på dialog og diakoni, hvor der dagligt kommer mennesker med forskellig religion, nationalitet, social og kulturel baggrund. Mødestedet fungerer også som et kompetence- og videnscenter med specialviden på indvandrer- og flygtningeområdet, kultur- og religionsmøde, dialogarbejde mellem kristendom og islam m.m. Der kommer derfor regelmæssigt grupper fra hele landet for at lære om Mødestedets arbejde, og de ansatte giver løbende råd og vejledning omkring opstart af nye projekter, der har indvandrere og flygtninge som målgruppe. Hør Mødestedets leder, Thyra Smidt, fortælle levende og engageret om  Mødestedet og om de mange farverige personer, der har deres daglige gang på Mødestedet.


Foredragsholder

Thyra Smidt
Leder af Mødestedet

ts@danmission.dk
Tlf.: 33212703
Læs mere

Thyra Smidt har siden 2001 været ansat som daglig leder af Mødestedet, der er Danmissions tilbud til flygtninge og indvandrere på Vesterbro i København. Thyra er læreruddannet, læste i 1985-86 ”Islam and Christian-Muslim relationships” i Birmingham og var fra 1986 til 1994 udsendt til Bahrain for Danmission.

Fra 1996 til 2001 var Thyra Smidt medlem af bestyrelsen for Danmission (daværende DMS).

Thyra Smidt holder Danmission-foredrag i det meste af landet.

Tilmelding