Det arabiske Forår - hvad kom der ud af det?

Hvilke politiske og samfundsmæssige omstillinger har fundet sted i Mellemøsten? Hvad kan vi gøre for at fremme en god udvikling i området?

De folkelige opstande, der har præget Mellemøsten de sidste par år, er generelt endt i frustration og mange steder i vold og kaos. Foråret begyndte i Tunesien, historien om hvad der startede de folkelige protester fortælles, opstandene og demonstrationerne bredte sig hurtigt til nabolandene.

Foredraget følger udviklingen i Tunesien, Libyen og har hovedvægt på Syrien og Egypten. Hvad kom der ud af de folkelige protester? Hvilke politiske og samfundsmæssige omstillinger har fundet sted? De kristnes situation og deres rolle i omvæltningerne belyses. Mange steder er det gået hårdt ud over de kristne, andre steder har de fattet håb om en bedre fremtid.

Endelig omhandler foredraget, hvad vi kan gøre for at fremme en god udvikling i området, hvor der også tages hånd om de kristne. Mogens Kjær giver et indblik i, hvordan Danmission helt aktuelt arbejder med dette område.


Foredragsholder

Tilmelding