Den lokale menighed er verdens håb

Den lokale menighed er verdens håb

”Naturlig Kirkevækst” i Bangladesh. Hvordan foregår det? - Et spændende foredrag om Danmissions arbejde med at opbygge menigheder i det asiatiske land

Flere gange er tidligere sognepræst og missionær, Jens Fischer-Nielsen, og hans kone rejst ud i perioder som frivillig underviser i forbindelse med Den Lutherske Kirkes Menigheds-udviklings-program (LCDP) i Bangladesh. Her holder Jens kurser og hjælper med at udruste præster og kirkeledere til udvikling af menighederne.

I 2014 var 327 kirkeledere på kursus i februar/marts/oktober, 278 unge fra 6-10 klasse var på kristendomslejr og 50 ledere deltog i kurset ”Divine Administration”. Deusden blev der i efteråret tilbudt engelskkurser for nøglepersoner.

Det sker for at opbygge den lokale menighed til at bruge hvad Gud har givet til den enkelte: Gaver/talenter, ressourcer, kræfter, erfaringer (som det står omtalt i 1. Kor.12,7).

Jens Fischer-Nielsen er en passioneret fortæller og meget optaget af kirkevækst og menighedsliv både i Danmark og ude i verden og deler ud af sin viden gennem mange års kendskab til landet.

URL: https://danmission.dk/course/den-lokale-menighed-er-verdens-haab/