De renes land

De renes land

Her kan I høre om hvordan det er at være kristen og kirke i Pakistan

Der er i stigende grad sammenfald mellem det at være en pakistaner og være en ortodokst troende muslim. Derfor oplever landets minoriteter at være marginaliserede og i stigende grad sat udenfor som ”ikke pakistanere”, med alt hvad der følger af mangel på borgerlige rettigheder og en vilkårlig, ofte uhørt brutal, håndhævdelse af den omstridte blasfemi-lovgivning. Det er ikke noget særsyn at se rapporter fra borgerrettighedsinstitutioner, der omtaler voldsomme overgreb begået af majoriteten mod minoriteter udmøntet i chikane, plyndring, voldtægt og drab.

Foredraget handler om at være kristen og kirke på trods af alt, og om Danmissons arbejde for minoritetsrettigheder og fattigdomsbekæmpelse i en stat der måske ligefrem er truet af opløsning.

URL: https://danmission.dk/course/de-renes-land/