Dialog i et lukket land

Dialog i et lukket land

Et brutalt militærkup satte en stopper for et spirende demokrati i Myanmar og har skabt kløfter mellem religiøse og etniske grupper. Danmissions partner Justice Peace Commission arbejder for at skabe dialog i et samfund, hvor mistroen hersker

Tekst: Sara Maarup Thomsen

Da generaler tog magten ved et kup i Myanmar i februar 2021, samlede tusinder af mennesker sig på gader og pladser. På tværs af etniske og religiøse tilhørsforhold gik de sammen for at demonstrere mod militærstyret.

I dag er den slags demonstrationer utænkelige. Militærjuntaen slår brutalt ned på enhver form for protest ned og har kastet det sydøstasiatiske land ud i en regulær borgerkrig, hvor etniske grupperinger og et hav af bevæbnede grupper (flere end 500 er registreret) på forskellige måder bekriger regimet, fortæller Jørgen M. Skrubbeltrang, landechef for Danmissions kontor i Myanmar. På grund af den vanskelige situation i landet har kontoret midlertidigt base i Chiang Mai i Thailand.

”Der er ikke en frontlinje eller en krig i Myanmar, hvor to hære skyder på hinanden. Størstedelen af landet er ikke entydigt under hverken militærets eller pro-demokratiske kræfters kontrol. Derfor lever burmeserne midt i en væbnet konflikt og med en konstant usikkerhed, som gør, at de passer på med ikke at associere sig med de forkerte,” siger han.

En konfliktmægler
Det er i dette kaos af væbnet konflikt og mistillid, at Danmissions partnerorganisationer arbejder med at skabe dialog og bygge bro over de dybe skel, der eksisterer i samfundet. En af dem er Justice Peace Commission (JPC), en lille organisation under den katolske kirke i Myanmars nordlige delstat Kachin.

I samarbejde med andre kristne organisationer uddanner JPC såkaldte dialogfacilitatorer i at lave dialogtræninger og yde psykosocial støtte i lokalsamfund i Kachin. Til dialogtræninger lærer deltagerne at lytte, dele deres oplevelser og reflektere over andres erfaringer, fortæller Angela Htoi Pan, der er projektleder for JPC.

”Dialogfacilitatoren bliver en ressourceperson, som lokale kan trække på for at lette dialogen, når det er nødvendigt. Vi har for eksempel set i Putao (by i det nordlige Kachin, red.), at lokale gik til dialogfacilitatoren for at løse stridigheder om jord. Så selvom dialogfacilitatorerne ikke er mæglere, kan de skabe dialog i konfliktsituationer,” siger hun.

Når Justice Peace Commission sætter dialogarbejdet i gang i lokalsamfund, bliver de ofte mødt med lukkethed og mistro, fortæller Angela Htoi Pan. Landsbyboerne holder sig typisk til deres egne grupper og er mistroiske over for organisationer som JPC, der kommer udefra.

”Derfor spiller dialogfacilitatorerne en afgørende rolle som bindeled mellem os og lokalsamfundet. Dialogfacilitatoren er med til at skabe kontakt til lokale myndigheder og ledere, som kan blåstemple vores arbejde,” fortæller hun.

Udgangspunktet er mistillid
Den grundlæggende mistro, JPC og dialogfacilitatorerne møder i lokalsamfundet, har tråde hele vejen gennem Myanmars konfliktfyldte historie, fortæller landechef Jørgen M. Skrubbeltrang. Fra den britiske kolonimagt, som herskede ved at skabe splid, til årtiers militærstyre, der har skabt en grundlæggende mistillid og usikkerhed i samfundet.

”Hvor vi i Danmark har tillid til staten, systemet, mennesker omkring os og naboen på den anden side af hækken, er udgangspunktet i Myanmar, at man holder sig til sin egen etniske gruppering, stamme og religiøse gruppe,” fortæller han.

Det er også den virkelighed, der møder 37-årige John Tu Ja, som er dialogfacilitator for JPC i byen Myitkyina i Kachin-staten. John Tu Ja er gift og har fire børn og arbejder som kateket i den katolske kirke og underviser i musik.

”I Myitkyina er de religiøse grupper meget adskilte og lever nærmest som i hver deres boble. Der er ingen møder eller relationer, og det skaber mange misforståelser,” fortæller han.

Bringer religiøse ledere sammen
John Tu Ja blev i 2020 inviteret med til JPC’s træning gennem en nær bekendt i organisationen og blev i løbet af et år uddannet til dialogfacilitator. Den undervisning, han fik i dialogtræning og psykosocial støtte, har han siden brugt til at bringe forskellige religiøse grupper sammen i sit lokalområde.

”Jeg inviterede unge fra forskellige religiøse grupperinger sammen til dialogtræninger med de øvelser, jeg selv har lært i min træning. Jeg oplever, at de unge ændrer adfærd og holdninger og bliver mere inkluderende, når de kommer tæt på hinanden,” siger han.

I lokalsamfundet har John Tu Ja også arbejdet med at bringe de religiøse ledere fra den katolske kirke og baptistkirken sammen. Blandt andet holdt han en julemiddag i 2022, hvor han inviterede kristne ledere sammen, så de fik chancen for at kunne tale sammen – for første gang.

”Jeg forsøger at indlede en dialogkultur. Ikke bare ved at undervise i dialog eller tale om det, men ved at vise, hvad det er. Jeg håber, at dialogen på den måde kan leve i samfundet,” siger han.

Holder liv i håbet
Når John Tu Ja bringer ledere fra kristne grupper sammen, er det et eksempel på, hvordan Danmissions arbejde langsomt skaber forandringer. Men også et eksempel på, hvor lang vej der er igen, siger Jørgen M. Skrubbeltrang.

”Normalt ser vi baptistkirken og den katolske kirke som forskellige grene af den samme kristne familie. Men da vi indledte arbejdet i Myanmar, var der ingen kontakt mellem de kristne organisationer. I dag har de selv taget initiativ til at samarbejde og koordinere arbejdet med dialogfacilitatorer. Selvom det måske ikke lyder af meget, er det et kæmpe resultat i et samfund gennemsyret af mistillid,” siger han.

Efter at Aung San Suu Kyi vandt valget i Myanmar først i 2012 og senere ved en jordskredssejr i 2015, blev årtiers militærdiktatur erstattet af et spirende demokrati. Det lukkede land åbnede gradvist op, og samarbejde mellem etniske grupperinger blev muligt. Og der er brug for at holde liv i den strømning, siger Jørgen M. Skrubbeltrang.

”Vi skal være ærlige og erkende, at vi formentlig ikke skaber national fred eller demokrati i Myanmar fra den ene dag til den anden. Men vores dialogarbejde giver et frirum, hvor mennesker kan dele de traumer, de har med sig i bagagen, og det pres, de dagligt lever under. Det er vigtigt for at skabe et alternativ til volden og den modløshed, vi ser i Myanmar.”

Mayday Myanmar

Hvert år i maj måned markerer Danmission ’Mayday Myanmar’ – en kampagne skabt i fællesskab med Baptistkirken i Danmark, Caritas Danmark og Chin Christian Association in Denmark (CCADK) for at sætte fokus på situationen i Myanmar og vise solidaritet med landets hårdtprøvede kirker og befolkning.

Denne artikel er første gang bragt i Danmission Magasin nr. 1/2023. Læs hele magasinet her