Reportage fra Dialogpiloterne: Samlet om mangfoldig dialog

Dialog blev undersøgt gennem en masse øvelser og samtaler.

Reportage fra Dialogpiloterne: Samlet om mangfoldig dialog

20 deltagere har været samlet til weekendkurset Dialogpiloterne, hvor der var fokus på dialog, tro og mangfoldighed. Her kan du blive klogere på, hvad Dialogpiloterne går ud på.

Af: Rebecca Linnea Jensen, Global Fortæller hos Danmission i efteråret 2022 og deltager på Dialogpiloterne 2022.

Livlige samtaler fyldt med gensidig ydmyghed, respekt og nysgerrighed fylder luften med fællesskab og tillid som den underliggende stemning. Nogle samtaler foregår på dansk og andre på engelsk, nogle af parterne er i deres livs ungdom, andre er i den mere modne alder, og deltagernes religiøse udgangspunkt går også fra buddhisme og polyteisme til islam og kristendom. Det er altså noget af en mangfoldig flok, der er til stede i denne weekend, men det er netop dialogen på tværs af forskellighederne, der samler os.

Et kursus i dialog

Dette er netop også Dialogpiloternes formål. Dialogpiloterne er et weekendkursus i dialog, som Tro i Dialog står bag. Det er et projekt, som Danmission støtter i forlængelse af Danmissions arbejde med netop dialog. Dette års Dialogpiloterne blev afholdt d. 7.-9. oktober og fandt sted i Gellerup i Aarhus, hvor det særligt var Fredens Hus, som faciliterede kurset.

Vi var omkring 20 deltagere, der brugte hele weekenden sammen og fik erfaring med og værktøjer til at gå i dialog.

Weekenden gik derfor selvfølgelig med en masse dialog, bl.a. gennem nogle forskellige dialogøvelser, hvor deltagernes religiøse overbevisninger blev undersøgt. Gennem en øvelse, hvor man skulle videreformidle en tegning uden at kunne se hinanden eller tegningen, blev det klart for os, at kommunikation er mere end bare ord.

En anden øvelse gik ud på at lære at lytte, ved at den ene skulle snakke uden at blive afbrudt i 10 minutter. Dette er bare to eksempler ud af mange øvelser, hvor deltagerne blev opmærksomme på, hvad der er vigtigt for dialog, men også hvorfor det er vigtigt.

Derudover blev dialogen også praktiseret gennem besøg hos forskellige religiøse grupper. Vi besøgte det vietnamesiske buddhistiske tempel, Quang Houng, i Tilst, hvor en lokal buddhist fortalte om sin tro, og trospraksis.

Derefter besøgte vi Fredens Moske i Gellerup, hvor der både var tid til at høre om muslimernes tro og trospraksis, tid til spørgsmål, en masse dialog og til at observere eller deltage i middagsbønnen. Om søndagen besøgte vi så Gellerup Kirke og deltog i søndagens gudstjeneste.

Dialogpiloterne besøgte det vietnamesiske buddhistiske tempel Quang Houng.

Dialogpiloterne besøgte det vietnamesiske buddhistiske tempel Quang Houng.

Dialog skaber fællesskab

Igennem alle disse besøg fik vi helt konkret mulighed for at se hinandens tro i praksis, og derigennem også lære hinanden at kende og forsøge at forstå de forskellige religiøse overbevisninger, vi hver især har. Dialogen var også med til at skabe et særligt fællesskab på trods af, og måske endda i kraft af vores forskellige ståsteder. Det var en helt speciel oplevelse, at dialogen om tro og religiøsitet blev så naturlig gennem den dybere forståelse for og respekt af hinanden, der blev skabt. Og det bandt os, deltagere, sammen.

Og sammen med forståelsen af det andet menneske, så blev en selvindsigt og forståelse af egen religiøse overbevisning vækket, som følge af den gensidige nysgerrighed og respekt.

Så alt i alt var det en udbytterig og spændende weekend, og oven i alt dette, så bærer alle os deltagere jo nu den fine titel Dialogpilot!

LÆS HER OM SKRIBENTEN OG HENDES REJSE SOM GLOBAL FORTÆLLER

  • Mit navn er Rebecca Linnea Jensen, jeg er 19 år gammel, og jeg er i efteråret 2022 ansat af Danmission som Global Fortæller, sammen med to andre unge, Frederikke og Michela.
  • I august var vi tre uger på Zanzibar i Tanzania for at opleve religions- og kulturmøder, særligt med fokus på dialog i sådanne sammenhænge. Danmission støtter nemlig flere dialogprojekter på Zanzibar, hvor der er fokus på at forebygge konflikter mellem religiøse grupper ved, at kristne og muslimer mødes og danner bekendtskaber. Det ene projekt er syskolen Upendo, hvor kristne og muslimske kvinder side om side lærer at sy og får undervisning i ”lifeskills” og entreprenørskab. Det andet projekt er Zanzic, der er en diplomuddannelse i interkultur- og religion.
  • Jeg er selv opvokset i en kristen familie og har været fast kirkegænger. Derfor var det også særligt smukt for mig at besøge en kirke i en helt anden del af verden, og derfor var der selvfølgelig også mange ting, jeg kunne genkende og sammenligne. Dette er derfor min oplevelse af og tanker om at være med til gudstjeneste i Mwanakwerekwe Kirke på Zanzibar.

Læs mere af samme skribent her