Se eller gense Danmissions repræsentantskabsmøde 2022

Se eller gense Danmissions repræsentantskabsmøde 2022

Søndag den 4. september 2022 blev der afholdt repræsentantskabsmøde i Nyborg fra kl. 9 til 12:30. Se eller gense mødet.

Danmissions øverste demokratiske myndighed er repræsentantskabsmødet, der finder sted en gang om året, som udgangspunkt den første weekend i september.

I år var flere end 300 mennesker samlet til mødet i Danmarks ældste missionsorganisation, hvor der også var ekstra mange gæster og samarbejdspartnere ude fra verden i anledning af Danmissions 200-års jubilæum.

Husk at like Danmissions YouTube-kanal – så er du altid opdateret, når vi via nye nye lyd- og videoproduktioner formidler nyt om Danmission fra ind- og udland.

Dagsordenen til mødet er som følger:

1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse, drøftelse og godkendelse af bestyrelsens beretning forarbejdet i det forløbne år
4. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af Årsregnskab 2021
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af Handlingsplan 2023
7. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af Rullende udviklingsbudget 2023-26
8. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af eventuelt indkomne forslag
9. Fastsættelse af medlemskontingent
10.Valg af statsautoriseret revisor
11. Eventuel

Her kan du se alle de relevante dokumenter til mødet 

Formanden har afholdt sin mundtlige beretning. Den kan læses her.

Danmission har fået ny bestyrelse med tre nyvalgte medlemmer. Læs om dem og deres mål for at sidde i bestyrelsen her,