Hjælp med at finde Årets Ildsjæl 2022

Hjælp med at finde Årets Ildsjæl 2022

Er du frivillig i Danmission, så kan du nu indstille andre frivillige til Årets Ildsjæl. Prisen uddeles traditionen tro på Danmissions repræsentantskabsmøde i september.

barbara,  

Flere end 2500 mennesker er frivilligt engagerede i Danmissions arbejde. Enten hver dag eller nogle  gange i løbet af året yder de hver især en frivillig indsats for Danmission. De skaber derigennem  opmærksomhed omkring Danmissions arbejde ude i verden i alle afkroge af kongeriget.

Enhver frivillig indsats har uvurderlig betydning, og uden de frivilliges indsats, ville Danmission ikke have eksisteret i mere end 200 år.

En gang imellem er der frivillige, der yder en ekstra indsats. En indsats, der er særlig og som ikke er almindelig. Det kan være et engagement gennem årtier, udvikling af nye initiativer, en særlig indsats for  at få det frivillige engagement til at lykkes endnu bedre eller noget helt fjerde.

Hvert år på repræsentantskabsmødet i september hylder vi “Årets ildsjæl”. Et menneske, der fortjener anerkendelse for sit frivillige engagement i Danmission.

Nominer din kandidat

Årets ildsjæl vælges blandt kandidater, der er indstillet til prisen af andre frivillige. Udvælgelsen foretages af et udvalg bestående af repræsentanter fra sekretariatet og Danmissions bestyrelse.

Hvis du kender en frivillig, som du synes fortjener anerkendelsen som “Årets frivillig”, så send din indstilling med din begrundelse for, at vedkommende fortjener prisen som “Årets frivillig” til Tom Bangslund Hansen senest den 1. august.

Husk at skrive dit navn og telefonnummer i indstillingen.

Send din nominering til

Tom Bangslund Hansen
Seniorkonsulent - Netværk og engagement

Det er også muligt at sende et brev med indstillingen til Årets Ildsjæl. Brevet skal stiles til Danmission, Strandagervej 24, 2700 Hellerup, att. Tom Bangslund Hansen.

Vi glæder os til at modtage netop din indstilling af din medfrivillige.

Oversigt over ildsjæle fra 2010 til i dag

Derfor kårer Danmission Årets Ildsjæl

Enhver frivillig indsats til fordel for Danmissions arbejde er naturligvis vigtig og skal have al den anerkendelse, som den fortjener. Men blandt alle disse ildsjæle er der ofte nogle personer, der ganske uegennyttigt gør en ekstra stor indsats til fordel for fællesskabet og den fælles sag. Disse personer er ikke bare flittige og ydmyge men ofte også en inspiration for andre frivillige, fordi de går forrest med deres vilje, ideer og virkelyst. Den særlige indsats ønsker Danmission at anerkende med kåringen af Årets Ildsjæl, og for at der netop skal være fokus på betydningen for fællesskabet, så sker kåringen altid på basis af nomineringer fra de øvrige ildsjæle i Danmissions frivillige netværk i butikker, kirker, stiftsbestyrelser og andre steder.

URL: https://danmission.dk/blog/2022/07/14/hjaelp-med-at-finde-aarets-ildsjael-2022/