Danmission fejrer 200 år med ubetinget kærlighed i en mangfoldig verden

REPORTAGE: Kristendom, kultur og konkret udviklingspolitik gik op i en højere enhed, da Danmission fejrede 200 års-jubilæum i Københavns Domkirke. Biskop Peter Skov Jakobsen proklamerede kærligheden som en ubetinget værdi og en sandhed, der ikke må holdes tilbage.

Af Svend Løbner, freelancejournalist – foto: Søren Kjeldgaard og Tom Sand Egeskov

Historiens vingesus blæste som en brise gennem Københavns Domkirke, da Danmission fejrede 200 års-jubilæum den 1. juni 2022. Ikke blot, fordi skulpturer af de 12 apostle skuede ud over de over 400 gudstjenestedeltagere, men også fordi Danmission -med et års forsinkelse på grund af Corona – nu endelig kunne fejre 200 års-jubilæum som Danmarks største og ældste missionsselskab.

Det Danske Missionsselskab blev stiftet i 1821, og blev fusioneret med Dansk Santal Mission i år 2000, hvorved det fik navnet Danmission.

”Lad os ikke være tilfredse, før verdens nød er lindret!” bad sognepræst og liturg Lone Primdahl Dolmer til indledning, inden salmesang fyldte kirkerummet helt op til det høje loft.

At jubilæet netop blev markeret med en gudstjeneste, signalerer Danmissions kristne grundlag og værdier. Det er mission, ikke blot fra os i vest og nord til folk i øst og syd, men fra Gud til os alle sammen – hjemme og ude – gennem Jesus Kristus.

 

Kærligheden er ubetinget

Det missionssyn prægede også Københavns biskop Peter Skov-Jakobsens prædiken, der tog udgangspunkt i Jesu sidste tale til disciplene i Johannes-evangeliet kapitel 14:

– Jesus omtales som ”vejen, sandheden og livet”, og Helligånden som ”sandhedens ånd”. Det kan lyde ekskluderende og endda udgrænsende. Men når Jesus omtales som vejen betyder det at han er kærlighedens vej, og kærlighed er altså ubetinget – også i det pluralistiske samfund.

Biskoppen vendte gentagne gange tilbage til betingelsesløse værdier:

– Afstandtagen fra voldelig adfærd er også et ubetinget krav i det pluralistiske samfund. Der er ikke plads til holdninger, der udelukker verden. Jesus trak sig ikke tilbage med sine tilhængere, og det skal vi heller ikke gøre.

Tvært imod er det en pligt at formidle gode, kristne værdier, sagde han:

– Der er en sandhed i verden, som vi ikke kan holde for os selv. At Gud blev menneske betyder, at vi kan mærke ham, tale om ham med vores sprog og opleve ham som en del af kulturen. Han er til stede i ethvert sprog og enhver kultur.

Mission er en vigtig faktor i relation til kultur, fortsatte biskoppen:

– Vi dannes af hinandens oplevelser, også af oplevelser i andre religioner. Vi kommer med en fortælling, der skaber relationer. Og vi overgiver os til den ultimative åbenhed og kærlighed. Hvis der ikke er tro, håb og kærligheden, ved vi ikke, hvordan vi kommer videre.

 

 

”Vi er Kristi hænder og fødder i verden”

Efter prædikenen inviterede liturg Lone Primdahl Dolmer til nadver – noget som godt kunne have udviklet sig kaotisk. Men de disciplinerede kirkegængere gik til nadverstationerne for og bag i god ro og orden, og snart havde alle fået del i brødet og vinen som billede på Jesu lidelse og død.

Nadveren illustrerer også det faktum, at vi alle er en del af Kristi legeme ud over Jorden. Det blev også pointeret af fejringens eneste repræsentant for Danmissions partnerorganisationer, Humphrey Peters fra Pakistan. Han er biskop for fire kirkesamfund i Peshawar Stift i Punjab-provinsen.

– Vi er Kristi hænder og fødder og sat i verden for at bringe lægedom og forsoning. Kirken er den skulder, mennesker kan græde ud ved. Samarbejdet med Danmission, som støtter både sundhedscentre og fredsarbejde i Pakistan, er udtryk for, at vi alle er en del af Kristi globale legeme, sagde han inden gudstjenesten, hvor han ledte i bøn for verden.

 

 

”Håb er vigtigere end nogensinde før”

Efter gudstjenesten deltog de over 400 deltagere i en reception på Københavns Universitet, hvor bl.a. udviklingsminister Flemming Møller Mortensen havde sendt en videohilsen:

– Budskabet om håb er vigtigere end nogensinde før. Det inspirerer til handling. Med kristne værdier og næstekærlighed har Danmission gjort en forskel i verden. I er med til at styrke civilsamfundet.

– Jeg er stolt af at sende jer en hilsen i dag og glad for samarbejdet, som vil fortsætte som en strategisk samarbejdsaftale de næste fire år. Sammen kæmper vi for fred og retfærdighed på tværs af religiøse skel. Det er netop jeres spidskompetence!

– Vi tror, at verden har godt af Danmissions indsats! sagde Danmissions generalsekretær Kristian Sloth, da han indledte receptionen.

– Livet i Danmission er fornyet gennem 200 år, og vi er i fuld gang med at forny det igen, lovede han.

 

”Frygt ikke, tro kun!”

Danmissions formand Morten Skrubbeltrang fortsatte i samme spor:

– Vi viser, at vi kan tage ansvar for livet, dér hvor vi er sat. I mødet mennesker imellem oplever vi, hvad det vil sige at være kirke i verden. Her har Danmission, dvs. Det danske Missionsselskab og Dansk Santalmission, gjort en forskel. Nu ser vi fremad med det kristne håb – ikke som dem og os, men som kirke i verden, der tager farve af den lokale kultur.

Vi lever i en verden, der i stigende grad lukker sig om sig selv, fortsatte Morten Skrubbeltrang og beklagede at danske visumregler havde forhindret flere af Danmissions samarbejdspartnere i at komme og fejre jubilæet i Danmark.

– ”Frygt ikke, tro kun!” Under det motto var Bone Falck Rønne med til at stifte Det Danske Missionsselskab i 1821. Og det er der brug for at fortælle i dag, hvor mange er bange for mennesker, der ikke ligner os. Vi har brug for at være sammen og arbejde sammen for en bedre verden, hvor det ikke er frygten, der råder.

Er det overhovedet muligt at være så optimistisk? Ja, mener Morten Skrubbeltrang:

– Vi har håb i Jesu Kristi opstandelse. Derfor tør vi leve på grænsen i mødet med andre kulturer og religioner og med risikoen for at tage fejl. Det håber jeg, vi også tør i fremtiden. Mission bliver til, når mennesker mødes og deler deres erfaringer med hinanden.

 

At lukke fremtiden ind i hjertet

Som repræsentant for Danmissions over 9.000 engagerede støtter og genbrugsfrivillige talte Carl Hertz-Jensen, der er medlem af stiftsbestyrelsen i Haderslev Stift:

– Danmission har sat præg på mig alle mine dage. Jeg ser tilbage på årene med glæde og taknemmelighed, sagde han og fortalte, at hans mormor og morfar havde været missionærer i Kina og hans moster i Indien.

– Danmission har givet mig udsyn, åbenhed, rummelighed og et syn for mangfoldighed. Både gennem mine egne rejser i Asien og Afrika og når Globale Fortællere besøger vores kirker. Det er som at lukke fremtiden ind i hjertet.

– Danmission har lært mig, at mission er mennesker. I har styrket mig med en sammenhængende teologi, en søgen efter fred og forsoning og et arbejde for bæredygtighed.

Derefter blev det tid til at synge den jubilæumssalme, som Per Krøis Kjærsgaard havde skrevet i anledning af 200-året. En salme, der udtrykker det håb og optimisme, der præger Danmissions arbejde. Når håbet er ude i verden, som salmen hedder, er der alligevel håb: Håbet er kommet til verden / lagt i den hullede menneskehånd…

Og videre: Håbet er ude i verden / fordi vi nu endelig ved: Kærlighed / er dog det største. Det er den!

 

 

Civilsamfundets kloge bedsteforældre

Til sidst talte Louise Juul Jensen, generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), en paraplyorganisation for 600.000 børn og unge i 80 danske børne- og ungdomsorganisationer.

– Danmission er civilsamfundets kloge bedsteforældre, indledte Louise Juul Jensen til klapsalver fra salen.

– I er et forbillede for os i DUF og hele det danske civilsamfund. I går foran med at skabe globalt udsyn og bygger bro til andre folkeslag. Danmission er født ud fra et klart ståsted og værdigrundlag og forstår at formidle respektfuld dialog.

DUF blev oprettet af teolog og kirkehistoriker Hal Koch for omkring 80 år siden. Sammen med Danmission og Krogerup Højskole har DUF oversat og udgivet Hal Kochs banebrydende lille bog på engelsk: ”Hvad er demokrati?” Bogen gør gældende at demokrati er samtale, hvor også mindretallet bliver hørt.

– Demokrati er samtale, sagde Louise Juul Jensen og fortsatte: – Det er et grundvilkår, at vi er forskellige i livssyn, men I er med til at skabe mulighed for at mødes. Samtaler skaber forståelse.

 

 

”Boots on the ground”

Efter talerne blev det Benjamin Abanas tur til at afsløre et maleri, som han har malet til anledningen. Abana blev kåret som Danmarks bedste portrætmaler af DR i 2019.

Maleriet viser hænder, der planter et træ. Hænderne på den ene side er lyse, og på den anden er de mørke.

– Jeg har prøvet at kigge fremad ved at male mennesker, der planter et træ. Der er flere etniciteter involveret i plantningen. De gør noget godt for Jorden, de hjælper hinanden, de samarbejder, og de må gå i dialog for at samarbejde. Alt sammen noget, Danmisson står for.

– Vi ser, at en af personerne har støvler på, fortsatte Bejamin Abana. – Det signalerer, at Danmission er til stede lokalt. I har ”boots on the ground”.

Også farverne har betydning, sagde han:

– Det grønne står for håbet, det røde for kærligheden og det gule for guldet. Guldet peger opad, hvor vi skal hen sammen.