Når børn kæmper for børn

Når børn kæmper for børn

Støt Danmissions arbejde med børneklubber, så vi sammen kan hjælpe børn med at hjælpe børn – og sikre, at Tanzanias positive udvikling kan fortsætte. Det skriver Danmissions generalsekretær i dette indlæg.

barbara,  

Herhjemme er det helt almindeligt, at børn ”går til noget” efter skoletid: De danser, gamer, spiller håndbold eller musik – eller noget helt andet. Også børn i Tanzania kan melde sig til aktiviteter efter skoletid: På 32 skoler kan eleverne således blive medlemmer af børneklubber, der mødes to gange om ugen.

Men jeg vil mene, at netop børneklubberne, som Danmission støtter, rækker ud over det, vi normalt omtaler som ”at gå til noget” eller have en fritidsinteresse. For i børneklubberne mødes børnene for at lære om deres rettigheder: at de som børn har ret til at blive respekteret, ret til at lege, ret til ikke at blive slået og ret til at gå i skole.

De drøfter også, hvad de skal gøre, når rettigheder ikke bliver overholdt – og hvordan, de skal bidrage til at løse konflikter. Når børneklubmedlemmerne har lært om rettigheder, giver de deres viden videre til andre. Både til elever og lærere. Hvis der opstår akutte sager, hvor børn mistrives, mødes børneklubben ekstraordinært, så problemstillinger kan drøftes og løses med det samme.

Børneklubben træder til

Netop børneklubbernes store indflydelse blev Neemas redning. Da hun var 9 år, blev hun voldtaget af sin far. Det blev hun så skamfuld over, at hun holdt op med at gå i skole. Men så gik skolens børneklub ind i sagen.

I Neemas tilfælde underviste børneklubben Neemas klassekammerater i, at voldtægt er ulovligt og skal anmeldes – og at man ikke selv er skyld i, hvis nogle forgriber sig på en. Ligesom børneklubben også lærte klassens elever, hvordan de skal indgive klager, hvis de selv er udsat for vold.

Også lærerne har fået undervisning i, hvordan de kan hjælpe piger som Neema. Neemas lærere tog derfor hjem til hende hver uge for at fortælle, at hun var savnet i klassen – og at hun for at sikre sin fremtid skulle komme tilbage i klassen, så hun kan få sig en uddannelse. Indsatsen og omsorgen fra lærere og børneklubbens medlemmer har hjulpet så meget, at Neema nu kommer i skole igen.

Tak om du vil støtte Danmissions arbejde med børneklubber, så vi sammen kan hjælpe børn med at hjælpe børn – og sikre at Tanzanias positive udvikling kan fortsætte.

Med venlig hilsen
Kristian Sloth
Generalsekretær i Danmission

 

FAKTA om børneklubberne

Fakta om Tanzania

URL: https://danmission.dk/blog/2021/11/07/naar-boern-kaemper-for-boern/