Danmission styrker tilstedeværelsen rundt om i verden

Danmission styrker tilstedeværelsen rundt om i verden

Danmission skal være tættere på vores samarbejdspartnere og de mennesker, vi arbejder for at hjælpe – derfor skal landekontorerne ude i verden styrkes.

”Verden lider og der er brug for vores indsats. ’Effeta – luk dig op – siger Jesus til os og sender os ud i verden. Behovene er enorme, og derfor er der også brug for, at vi i Danmission fokuserer og forvalter vores ressourcer – både menneskelige og økonomiske – klogt,” sagde bestyrelsesformand, Morten Skrubbeltrang i den mundtlige beretning på årets repræsentantskabsmøde.

Tidligere på året vedtog bestyrelsen nye landeprogrammer, der beskriver, hvordan Danmission fremadrettet skal arbejde ude i verden og herhjemme.

”Vi vil styrke vores arbejde ude i vores programlande, lave projekter, der når ud til flere og hvor flest mulige midler bruges på det, der er formålet,” sagde Morten Skrubbeltrang.

Arbejdet i landene vil være funderet på teologisk udvikling for tro og handling, dialog og fredsopbygning samt bæredygtigt forvalterskab af naturressourcerne til gavn for mennesker og miljø.

Peter Herum og Vann UI

Landechef Peter Herum og gæst fra Cambodja, Vann Ul, President for Cambodia Youth Network hilser deltagerne på årets repræsentantskabsmøde.

 

Stor interesse for at høre mere om styrkede landekontorer

Interessen var stor for at høre mere om planerne om udvidelse af arbejdet på landekontorerne, og hvilke overvejelser bestyrelsen har haft.

”Hvad er det, vi vil opnå med styrkelsen af landekontorerne?”, spurgte Karsten Lund, Helsingør stift.

”Beslutningen om en styrkelse af landekontorerne er sket ud fra et ønske om at komme tættere på partnerne, så vi kan binde ude og hjemme sammen,” svarede Morten Skrubbeltrang.

Fordelingen af hvem der gør hvad fra henholdsvis Danmission og de lokale partnere fyldte også:

”Hvem bestemmer lokalt den teologiske udvikling for tro og handling – er det partnerne eller Danmission? Og hvordan rekrutterer Danmission til kontorerne? Er det lokalt eller er det medarbejdere fra Danmark?”, spurgte Hanne Kudeha Simonsen.

”Når vi arbejder med den teologiske udvikling i de enkelte lande, er det ikke med en ’one size fits all’ tankegang”, svarede Morten Skrubbeltrang og fortsatte: ”Når vi er ude, arbejder vi med det lokale steds teologi i dialog med de lokale og i respekt for de omstændigheder og udfordringer som de står med.”

Generalsekretær, Kristian Sloth Petersen supplerede og sagde, at de ansatte på landekontorerne vil være en blanding af lokale og danske ansatte og altid med danske landechefer.

Du kan læse den mundtlige beretning her

 


Mere fra Danmissions repræsentantskabsmøde 2021: