Danmission bliver målt og vejet

Danmission bliver målt og vejet

Vi har som mennesker pligt til at bruge vores talenter på bedste vis. Danmission skal konstant udvikle arbejdet og sikre, at de ressourcer, vi råder over, bliver brugt optimalt. Derfor bliver Danmission jævnligt evalueret, målt og vejet – og er bestemt ikke fundet for let.

Evaluering af Konfirmand Aktion

Evalueringen fra februar af Danmissions tilbud til præster og konfirmander havde en tydelig konklusion: Konfirmand Aktion er en succes, som alle er glade for. I rapporten lyder det:

“Konfirmander finder besøget af Konfirmand Aktion spændende og oplever, at det efterfølgende sætter gang i tanker om global uretfærdighed… Præster oplever et meget meningsfuldt tilbud, som de værdsætter højt i planlægningen af deres konfirmationsundervisning.”

Også for Danmission som organisation er tilbuddet værdifuldt:

“Konfirmand Aktion skaber værdi for Danmission. Det udbreder kendskabet til organisationen, bidrager til at fastholde engagerede mennesker i og omkring organisationen, skaber en ung profil på Danmission og opleves generelt som et rigtig godt tilbud af de præster, som tilkøber det“.

Udenrigsministeriets evaluering af Danmission

Hvert fjerde år får Danmissions besøg af repræsentanter for Udenrigsministeriet i et såkaldt Review Team, der gennemgået alle systemer og strategier – ligesom de tager stikprøver for at finde ud af, hvordan det går med arbejdet ude i verden. Denne gang var Myanmar og Syrien udtaget som stikprøvelande.

Resultatet var positivt: Danmission er dygtige til arbejdet og opnår de mål, der bliver sat for os. I rapporten står bl.a.:

“Samlet set finder Review Team, at Danmission… har dokumenteret de forventede resultater. De nye strategier vedtaget i 2020 og den strategiske opdatering (okt. 2020) er et stort skridt fremad for Danmission og opretholder det igangværende arbejde med at professionalisere sig selv og gå fra en projektbaseret til en programbaseret organisation”.

YouGovs NGO-undersøgelse 2020

En gang om året udkommer virksomheden YouGov med en kendskabsundersøgelse af danske NGO´er. Danmission deltager, fordi kendskabsgraderne er en vigtig faktor i forhold til, hvor let eller svært det er f.eks. at rekruttere og engagere frivillige.

Det er glædeligt, at undersøgelsen viser, at kendskabet til Danmission hos befolkningen er stigende. For 3 år siden havde 26 % af danskerne hørt om Danmission – nu er det 29 %.

Udenrigsministeriets undersøgelse af holdninger til udviklingssamarbejdet

Hvert år udgiver Udenrigsministeriet en undersøgelse af danskernes kendskab og holdninger til det danske udviklingssamarbejde. Selvom Danmission ikke er blandt de største organisationer, er vi med i undersøgelsen – og vi er endda godt med.

I overensstemmelse med YouGovs undersøgelse viser også denne rapport, at hele 28% af danskerne kender til Danmission. Til sammenligning ligger Røde Kors i top med 81%, mens Caritas kendes af 16 %, Mission Øst af 4% og ADRA Danmark af 2%.

Undersøgelsen peger på en fin ny tendens:

“Opbakningen til udviklingssamarbejdet stiger. 63% af danskerne er tilhængere af Danmarks udviklingssamarbejde. Det er en stigning fra 57% i 2018 og 2019.”

Men samtidig vokser andelen af dem, der er direkte modstandere af samarbejdet:

“18% af danskerne er neutrale. Andelen af neutrale er faldet med 4 procentpoint siden sidste år – og med 7 procentpoint siden 2018. 17% erklærer sig som modstandere. Det er 5 procentpoint flere end i 2018, men på niveau med 2019.”

Dermed er uenigheden stigende, og der er således tale om en værdipolitisk polarisering.

I samme undersøgelse zoomes der ind på genbrugsbutikker, der er i fremgang. Det gælder både donationer og kunderne.

“Donation af brugte ting såsom tøj, møbler og elektronik til udviklings-organisationers butikker eller containere, er stadig den mest udbredte form for støtte… Den samlede andel af danskerne, der køber disse genbrugsvarer (45%) er steget med 6 procentpoint siden sidste år.”

Her kan du læse om, hvorfor Danmissions generalsekretær er glad for, at Danmission bliver kigget efter i sømmene med jævne mellemrum.