Vi ses i Nyborg i september

Vi ses i Nyborg i september

Danmissions repræsentantskab indkaldes til møde den 4. til 5. september 2021 på Hotel Nyborg Strand

Mødet indledes lørdag den 4. september med gudstjeneste kl. 12:30. Selve repræsentantskabsmødet begynder samme dag kl. 15:00 på Hotel Nyborg Strand og slutter søndag den 5. september kl. 16:00.

Repræsentantskabsmødet er for de valgte repræsentanter og en række gæster. Derudover er alle andre velkomne til for egen regning at deltage i mødet.

 

Forslag til behandling

Forslag til dagsordenen og vedtægtsændringer samt opstilling af bestyrelseskandidater skal være formand Morten Skrubbeltrang i hænde senest den 25. juni 2021. Forslag skal være begrundede og underskrevet af mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet. Opstilling af bestyrelseskandidater skal ligeledes være underskrevet af mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet.

På gensyn i Nyborg

 


Afvikling af mødet er naturligvis med forbehold for ændringer ifm. eventuelle COVID-19-restriktioner i september.