Påskehilsen fra Myanmar: Der er håb i mørket

Påskehilsen fra Myanmar: Der er håb i mørket

Fader Vincent fra Danmissions katolske samarbejdspartner i Myanmar forkynder et budskab om håb. Det gør han i en fast tro på, at Gud vil gøre alting nyt. ”Kristi opstandelse giver os håb om, at Gud vil genoprette vores verden,” skriver han i denne påskehilsen.

Efter endnu en måned med ekstrem vold i Myanmar er det tid til at forkynde påskens budskab om håb, genoprettelse og sejr til de ulykkelige familier, der har mistet hjem og familiemedlemmer i kølvandet på militærkuppet.

Midt i frygt, kaos og sorg vil jeg minde befolkningen om, at der stadig er håb. Jeg er knuget af sorg. Men jeg vil holde fast i troen på, at Kristus kan gøre alt nyt igen. Derfor håber jeg og beder jeg hele tiden om, at der må blive fred.

Familier flygter

Mange familier i staten Kachin er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem de sidste par uger på grund af intensiverede kampe mellem militæret og de etniske væbnede grupper.

Det er ikke første gang, de mister jord og ejendele. De igangværende konflikter i Kachin-staten har fordrevet flere end 100.000 mennesker det sidste årti. De sidste to uger er nye børnefamilier ankommet til lejrene med næsten ingenting.

De ankommer sultne, trætte og sønderknuste. De har mistet alt! Deres jord, deres samfund og alt, hvad de ejer. Nogle af dem har været nødt til at starte forfra mange gange på grund af gentagne konflikter.

Men Gud lover i Johannes’ Åbenbaring, at han vil ”gøre alting nyt”. Kristi opstandelse giver os håb om, at Gud vil genoprette vores verden, ikke blot det enkelte menneske, men hele skaberværket.

Jeg vil forkynde dette budskab om håb og befrielse for alle, der lider i Myanmar lige nu – håb og frihed fra frygt, depression, pandemi, tab og krig!

Intet kan stoppe os

Det er et stærkt budskab, men intet kan stoppe os. Vi står sammen i kampen for fred og retfærdighed. Vi har overlevet mange vanskelige tider med konflikt uden at give op. Vi står sammen med de sårbare før, under og efter hver ny voldsbølge, og vi vil fortsat stå sammen.

Jesus er vores herre, og vi følger ham. Han ofrede sig selv for det folk, han blev kaldet til at tjene, men han var også revolutionær. Han lod ikke mørket stoppe sig. Han kæmpede mod de uretfærdige strukturer i sin tid, ligesom vi nu kæmper for det, vi mener er godt og rigtigt i dag.

Men ligesom Jesus blev truet, arresteret og til sidst myrdet, risikerer mennesker, der kæmper imod uretfærdighed i Myanmar, også at blive hårdt straffet.

Den lokale kirke spiller en vigtig rolle i at lyse klart, fastholde håb og give værdighed til dem, der har allermest brug for det. Også i de skyggeområder, der synes glemt og utilgængelige for det internationale samfund.

Vil I ikke nok huske os i jeres bønner denne påske og bede hele skabelsens Herre om at bringe genoprettelse og fred til Myanmar!

Fader Vincent
Den Katolske Kirke og Kommissionen for Retfærdighed og Fred