Danmission ser på fremtiden med forsigtig optimisme

Danmission ser på fremtiden med forsigtig optimisme

Danmission er godt rustet til at komme igennem den aktuelle corona-situation. Dog har restriktioner og usikkerhedogså medført, at de planlagte aktiviteter i anledning af Danmissions 200-års jubilæum er udsat til 2022.

Danmission kom bedre igennem 2020 end forventet, da usikkerheden var størst omkring konsekvenserne af corona-pandemien. En enestående opbakning fra Danmissions trofaste bagland af private givere, frivillige i genbrugsbutikker, aktive kirker med flere betød, at der blev indsamlet flere penge end normalt, og at omsætningen i butikkerne hurtigt kom op i gear. Der blev desuden gennemført en omfattende spareplan, der over to år sparer udgifter for 14 mio. kr. Sammen med kompensation fra hjælpepakker og ikke mindst nye projektbevillinger på over 10 mio. kr. er Danmission dermed godt rustet til den aktuelle udfordring med nye corona-restriktioner.

Fortsætter for fuld styrke

Den store opbakning gjorde det muligt kort før jul at allokere yderligere op til 3 mio. kr. til partnere og projekter ude i verden, og her i starten af det nye år er det besluttet trods nye restriktioner og lukning af butikker at køre videre for fuld styrke. Danmission vil dermed ikke gøre brug af muligheden for lønkompensation ved at hjemsende medarbejdere.

”Det har været fantastisk at opleve så stort engagement og generøsitet fra vores bagland. Udover at kunne sende flere penge ud i verden, så kan vi med den stærke støtte i ryggen prioritere at gøre os klar til realisere de nye strategier for Danmissions arbejde, der blev vedtaget sidste år. Vi skal naturligvis håndtere aktuelle udfordringer og usikkerhed, men indtil videre kan vi gøre det med blikket rettet mod fremtiden”, siger Danmissions generalsekretær, Kristian Sloth. Han fortsætter:

”Når det er sagt, så kan situationen selvfølgelig ændre sig, hvis restriktionerne betyder lukning af vores genbrugsbutikker i længere tid, end vi lige nu regner med. Vi er forsigtige optimister, så vi håber og tror ikke, at det bliver aktuelt, men vi følger naturligvis situationen nøje”.

Nye eksterne bevillinger

Kort før jul modtog Danmission tilsagn om fire forskellige eksterne bevillinger, der vil være med til at styrke arbejdet flere steder i verden og i Danmark. Fra Udenrigsministeriet kom der tilsagn om 2,3 mio. kr. fra den såkaldte nødpulje, der blev etableret for at støtte aktiviteter i udlandet, der er blevet annulleret som følge af corona-pandemien. Ligeledes fra Udenrigsministeriet kom der tilsagn om en 6 mio. kr. over en 3-årig periode til et projekt i Libanon, der bl.a. går ud på at styrke unges deltagelse i de politiske og sociale reformer i landet.

Derudover fik Danmission tilsagn om støtte på op til 1,7 mio. kr. fra den kommende Danmarksindsamling til et projekt i Tanzania, hvor Danmission sammen med den lutherske kirke vil etablere 32 børneklubber i området omkring Victoriasøen. Endelig har Danmission fået tilsagn om 750.000 kr. fra Udviklingsministerens Engagementspulje til et projekt, der skal uddanne unge digitale ambassadører, som via sociale medier skal udbrede kendskabet til Danmissions arbejde og engagere flere unge i aktiv handling.

”At modtage tilsagn om disse fire bevillinger som afslutning på et rigtigt udfordrende år var en vigtig anerkendelse af det arbejde, vi allerede udfører. Sammen med den store opbakning fra vores frivillige bagland giver det fornyet energi til at kæmpe videre for at skabe forbedringer for fattige og udsatte mennesker ude i verden”, siger Kristian Sloth.

200 års jubilæumsfejring udsat til 2022

Alle i Danmission havde set frem til at markere organisationens 200-års jubilæum i 2021 – nærmere bestemt den 17. juni. Det har desværre været nødvendigt at udsætte alle planlagte jubilæumsaktiviteter til 2022, da restriktionerne som følge Covid-19 pandemien betyder, at der var – og stadig er – stor usikkerhed om, hvilke regler og muligheder der vil findes for afvikling af offentlige aktiviteter.

”Det er naturligvis rigtig ærgerligt, men vi lægger vægt på, at fejringen af så stor en begivenhed som et 200-års jubilæum kan ske med fuld musik. Derfor udsætter vi hele det planlagte program til 2022 frem for at håbe på, at mindre dele måske eller måske ikke kan afvikles i år”, siger Kristian Sloth.

Det reviderede program for 200-års jubilæumsfejringen i 2022 forventes færdiggjort i løbet af foråret.

Yderligere oplysninger:
Kristian Sloth, generalsekretær, tlf: 41 999 325, mail ksp@danmission.dk
Michael Trinskjær, kommunikations- og engagementschef, tlf. 41 999 321, mail mit@danmission.dk