Danmission udsætter alle 200-års jubilæumsaktiviteter

Danmissions bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang beskriver beslutningen om at udsætte fejringen som træls men nødvendig.

Danmission udsætter alle 200-års jubilæumsaktiviteter

Den store usikkerhed forårsaget af den globale Covid-19 pandemi betyder, at Danmission har besluttet at udsætte alle planlagte aktiviteter i anledning af 200-års jubilæet i 2021. Jubilæumsaktiviteterne kan forhåbentlig gennemføres i 2022.

Den 17. juni 2021 er det 200 år siden, at der blev taget initiativ til at stifte Det Danske Missionsselskab, som siden 2000 har heddet Danmission efter sammenlægningen med Dansk Santalmission. Det er ikke mange frivillige organisationer i Danmark, der har snart 200 år på bagen, og derfor var der gjort klar til en lang række lokale og landsdækkende aktiviteter for at fejre jubilæet.

Men nu er alle aktiviteter udsat pga. den store usikkerhed forårsaget af Covid-19 pandemien. Det besluttede Danmissions bestyrelse på sit møde i midten af november.

Danmissions bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang beskriver beslutningen som træls men nødvendig.

„Der har foregået et stort og grundigt forarbejde både på sekretariatet, med frivillige i netværket og i bestyrelsen, og planerne var meget langt fremme. Derfor er det ærgerligt at være nødt til at træffe den beslutning, som desværre var den eneste ansvarlige i den aktuelle situation“, siger Morten Skrubbeltrang.

Den vigtigste årsag til beslutningen er den store usikkerhed om restriktioner på forsamlinger, rejser og social kontakt, som kan forventes at fortsætte ind i 2021.

„De allerfleste af de planlagte aktiviteter er baseret på, at folk skal forsamles på forskellige måder både lokalt, nationalt og ude i verden, og lige nu aner vi ikke, hvad der kan lade sig gøre. Mange af aktiviteterne kræver planlægning i god tid, og vi ved heller ikke, om vi kan få besøg af alle de gæster fra udlandet, som vi gerne vil. Så alt i alt vil vi ikke risikere at løbe ind i en masse aflysninger og forgæves arbejde“, siger Morten Skrubbeltrang.

Jubilæumsweekenden udsættes

Udsættelsen betyder, at den planlagte jubilæumsweekend i Viborg den 4. – 5. september med stor festgudstjeneste i Domkirken og mange andre arrangementer også er udsat.

„Vi ville gerne tro på, at vi naturligvis kan gennemføre jubilæumsweekenden i Viborg, når det først er til september næste år, men risikoen er for stor – også økonomisk, og det ønsker vi ikke. Derfor trækker vi allerede nu en streg i sandet, så vi i stedet kan fokusere på at planlægge til 2022, hvor vi håber at kunne gennemføre jubilæumsaktiviteterne“, udtaler Morten Skrubbeltrang og fortsætter:

„I stedet gennemfører vi den 4. – 5. september næste år et repræsentantskabsmøde over to dage i Nyborg, som vi plejer – vel at mærke, hvis forsamlingsrestriktionerne tillader det til den tid“.

Bestyrelsens beslutning betyder, at også lokale jubilæumsaktiviteter i stifter, sognekirker, genbrugsbutikker og andre frivilliggrupper udsættes.

Alle kræfter skal samles på samme tid

„Vi diskuterede, om vi skulle fortsætte med de lokale aktiviteter, da de er knap så store og mere fleksible, men bestyrelsen lægger vægt på, at alle jubilæumsaktiviteter skal gennemføres som planlagt og i sammenhæng for at vi kan opnå den fulde effekt – både indadtil og udadtil. Vi er sikre på, at vi kan samle al energi og alle gode kræfter i Danmission – også med et års corona-forsinkelse“, slutter Morten Skrubbeltrang.

Sammen med beslutningen om udsættelse af jubilæet, blev det også besluttet at aflyse de netværkssemninarer, der var planlagt afviklet på fire lørdage i januar og februar som optakt til jubilæet.

Danmissions bestyrelse forventer at tage stilling til en revideret plan for jubilæumsfejring i 2022 i løbet af foråret 2021.

 

Det betyder udsættelsen af Danmissions 200-års jubilæum i 2021

  • Der gennemføres ingen landsdækkende jubilæumsaktiviteter planlagt af sekretariat og bestyrelse, fx kampagner, publikationer, udstillinger, receptioner, besøg fra udlandet, etc.
  • Der gennemføres ingen lokale aktiviteter i stiftsbestyrelser, kirker og andre netværksgrupper.
  • Der gennemføres ingen jubilæumskampagne eller andre lokale aktiviteter i butikkerne i
    Danmission Genbrug.
  • Jubilæumsweekend i Viborg 4. – 5. september med festgudstjeneste, jubilæumsfest og repræsentantskabsmøde gennemføres ikke.
  • Der afholdes repræsentantskabsmøde over to dage i Nyborg den 4. – 5. september 2021, hvis
    myndighedernes retningslinjer gør det muligt.
  • Jubilæumsaktiviteter forventes gennemført i 2022.