Nye bestyrelsesmedlemmer i Danmission

Robert Hinnerskov er nyt medlem af Danmissions bestyrelse.

Nye bestyrelsesmedlemmer i Danmission

Tidligere generalsekretær i ISOBRO, Robert Hinnerskov, er nyt bestyrelsesmedlem. Han blev udpeget på det konstituerende bestyrelsesmøde efter Danmissions repræsentantskabsmøde i Nyborg.

Robert Hinnerskov er 64 år og var generalsekretær i ISOBRO i 13 år frem til september 2019. Han har tidligere været vicegeneralsekretær i Diakonissestiftelsen, administrationschef i Danmission, personale- og administrationschef i Folkekirkens Nødhjælp samt kontorchef i KFUM/KFUK.

”Robert Hinnerskov er en stor kapacitet med dyb erfaring og kendskab til både kirkelige, organisatoriske, politiske og økonomiske forhold af central betydning for Danmission. Jeg er meget glad for, at han har sagt ja til at bidrage med denne erfaring i bestyrelsens arbejde”, siger Danmissions bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang.

Robert Hinnerskov afløser Niels Valdemar Vinding, der har været udpeget til Danmissions bestyrelse i perioden 2017-2020.

Gunvor Bjerglund Thomsen fra Haslev er nyvalgt medlem af Danmissions bestyrelse.

Gunvor Bjerglund Thomsen er nyvalgt bestyrelsesmedlem

Nyvalgt medlem af Danmission bestyrelse er 41-årige Gunvor Bjerglund Thomsen fra Haslev, der har været engageret i Danmission i mange år, blandt andet som volontør i Egypten, medlem af Danmissions Unge, aktiv i styregruppen for dialogprojekt mellem unge i Danmark og Libanon samt ikke mindst som bestyrelsesmedlem i perioden 2007-2013, herunder næstformand 2011-2013.

Gunvor er kandidat i Internationale Udviklingsstudier fra RUC og Master i Afrika-studier. Hun er et kendt ansigt i det udviklingsfaglige miljø i Danmark, hvor hun blandt andet har været udpeget af udviklingsministeren til i Udviklingspolitisk Råd og også fungeret som rådets næstformand. Hun har også siddet i styregruppen for Globalt Fokus. Hun er tidligere international chef i Dansk Ungdoms Fællesråd, rådgiver og konst. sektionsleder i Red Barnet og holder lige nu et sabbatår.

Gunvor Bjerglund Thomsen blev valgt af repræsentantskabet blandt fire kandidater til tre ledige pladser. Der var desuden genvalg til Henning Kristensen og Louise Buch Viftrup, mens Andreas Gammelgaard Damsbo ikke opnåede genvalg. Han fortsæter som suppleant i bestyrelsen.

Danmissions bestyrelse består af i alt 12 medlemmer, hvoraf de 9 vælges direkte af repræsentantskabet, mens bestyrelsen udpeger de sidste 3 medlemmer.

På det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet var der genvalg til Morten Skrubbeltrang som formand og Flemming Christensen som næstformand.

Der var livlig debat om retningen for Danmission på repræsentantskabsmødet 2020 i Nyborg. Læs mere om det her.

I forbindelse med mødet blev Årets Ildsjæl også kåret. Læs mere om ungdomslederen, der har fået tildelt den fine titel som Årets Ildsjæl.