Nødvendig spareplan i Danmission skal bane vej for nye initiativer

Danmission vil styrke sin lokale tilstedeværelse ude i verden i kølvandet på nødvendige besparelser efter corona-krisen.

Corona-krisen har været ualmindelig hård ved Danmissions økonomi på grund af de manglende indtægter fra genbrugsbutikkerne. Derfor har det været nødvendigt at iværksætte en spareplan, der netop er blevet godkendt af Danmissions bestyrelse.

Planen indeholder besparelser for i alt 14,4 mio. kr., heraf 8,2 mio. kr. i 2020 og 6,2 mio. kr. i 2021. Nogle besparelser er midlertidige og andre af mere permanent karakter.

Som en del af spareplanen har det desværre været nødvendigt at sige farvel til en række dygtige og skattede medarbejdere. Derudover er der ledige stillinger som ikke bliver genbesat, og der sker ændring i arbejdstid eller funktion for visse medarbejdere. I alt er der i dag blevet afskediget fem fastansatte medarbejdere.

”Det gør ondt at skulle sige farvel til dygtige medarbejdere, som har tjent ikke bare Danmission men hele Danmissions sag i mange år” siger Danmissions generalsekretær Kristian Sloth og tilføjer, at Danmission vil gøre sit bedste for at hjælpe de afskedigede medarbejdere med at komme videre.

Formålet med spareplanen er to-delt: først og fremmest skal der ske en genopretning af Danmissions økonomi og likviditet. Det betyder, at økonomien forventes at komme i balance i 2021, mens der i 2020 forventes et underskud på ca. 7 mio. kr. trods de iværksatte besparelser. Det skyldes, at effekten først slår fuldt igennem i 2021.

Det forventede underskud i 2020 kommer oven på et meget vellykket 2019, hvor det med et overskud på 3,6 mio. kr. lykkedes at genoprette økonomien efter et par år med underskud.

Derudover er formålet med spareplanen at skabe økonomisk luft til at investere i gennemførelsen af en ny engagementsstrategi og en ny programstrategi, som Danmissions bestyrelse netop har vedtaget.

”Der skal være flere, der mærker til Danmission og er engageret. Både i Danmark, hvor vi vil styrke mulighederne for at være med og gøre en forskel, og også ude i verden. Flere midler skal sendes ud og styrke arbejdet i Afrika, Asien og Mellemøsten og vi skal øge nærheden og følgeskabet med vores partnere. Dels ved at styrke landekontorerne og dels ved at arbejde for nye måder at være udsendt på i kortere eller længere tid”, siger Danmissions formand Morten Skrubbeltrang.

Når spareplan og omlægninger er gennemført i 2021, forventer Danmission at beskæftige i alt ca. 51 årsværk. Heraf udgør udsendte og lokalt ansatte på kontorer og projekter ude i verden ca. 18 årsværk; et tal der forventes at stige i de kommende år.

Yderligere oplysninger:

Morten Skrubbeltrang, formand, tel. 30 66 20 50, mail ms@haslekirke.dk

Kristian Sloth, generalsekretær, tel. 41 99 93 25, mail ksp@danmission.dk

Michael Trinskjær, kommunikations- og engagementschef, tel. 41 99 93 21, mail mit@danmission.dk