Nye initiativer fra Danmission som følge af corona-virus og Covid-19

Nye initiativer fra Danmission som følge af corona-virus og Covid-19

Konsekvenserne af den globale spredning af corona-virus og sygdommen Covid-19 bliver større for hver dag der går, og de berører naturligvis også Danmissions arbejde og økonomi.

Ingen af Danmissions partnere rundt om i verden er længere uberørt af situationen, og også her udvikler tingene sig fra dag til dag. Land efter land lukker ned, og partnerne stopper aktiviteter og begynder at tænke på, hvordan de kan bidrage til krisestyring. Det betyder også, at de henvender sig med forespørgsler om ny støtte, udskydelse og omlægning af projekter. Der er brug for, at Danmission er til stede i vores partneres virkelighed, støtter deres konkrete indsatser og hjælper til med at sikre, at de også eksisterer efter denne krise. Det bruges der lige nu meget tid på.

Corona-krisen har også betydet, at alle Danmissions udsendte medarbejdere på nær en enkelt er blevet hjemkaldt til Danmark. Derfor sker den største del af koordineringen med vores partnere her fra Danmark.

Læs mere om situationen i Danmissions programlande på forsiden af danmission.dk

Der er også fortsat store konsekvenser for Danmissions 72 genbrugsbutikker, der har været lukket siden 16. marts, og indtil videre vil være lukket indtil 30. april. Det betyder et økonomisk tab på ca. 1 mio. kr. om ugen, men det betyder også et midlertidigt tab af det store og vigtige fællesskab for de over 2.000 frivillige, der lægger både hjerte og timer i at drive butikkerne. Mange af disse frivillige er i den særlige risikogruppe for corona-virus, og derfor tager vi naturligvis ingen chancer men prioriterer de frivilliges sikkerhed og tryghed højest.

Alt i alt betyder den aktuelle situation, at Danmissions ledelse har besluttet at gennemføre en række initiativer for at reducere de økonomiske og organisatoriske konsekvenser for Danmission:

  • 24 medarbejdere er blevet hjemsendt med fuld løn frem til 9. juni. Samtidig søges der lønkompensation for disse medarbejdere i de vedtagne hjælpepakker fra staten.
  • Der vil blive søgt om andel i hjælpepakken til dækning af fasteudgifter i det omfang, det kan lade sig gøre. Det handler primært om de mange faste udgifter i Danmissions genbrugsbutikker.
  • Vi fortsætter det intensive arbejde med at kontakte udlejere for at opnå reduktion eller udsættelse af huslejebetaling. Der har været positiv respons fra mange udlejere, som vi er taknemmelige for.
  • Der skrues op for intensiteten af vores indsamlingsaktiviteter både blandt private og kollektive givere, og der vil især blive appelleret til Danmissions mange trofaste støtter om at bakke særligt op om Danmission i denne tid.
  • Der vil blive igangsat et udviklingsarbejde for at finde nye og anderledes måder at skabe indtægter til arbejdet.
  • Der vil løbende blive kigget på, om planlagte aktiviteter skal udsættes eller aflyses, både af praktiske årsager, sundhedsmæssige årsager, og hvis det kan afhjælpe økonomien.

Alle disse tiltag vil få konsekvenser på mange områder; ikke bare udsatte eller aflyste aktiviteter men også længere svartider, hvis man har spørgsmål til Danmission. Det er vi sikre på, at alle vil bære over med, indtil situationen er nogenlunde normal igen.

Derudover gør vi opmærksom på følgende forholdsregler:

  • Danmssions kontor og reception er fortsat lukket.
  • Alle medarbejdere, som ikke er hjemsendt, arbejder hjemmefra og kan kontaktes på deres normale mail og mobilnummer, som findes her.
  • Lukningen af alle Danmissions genbrugsbutikker forlænges indtil videre til 30. april.

Øvrige spørgsmål og henvendelser fra pressen kan rettes til Chef for Kommunikation & Engagement, Michael Trinskjær, tel. +45 41 999 321, mail mit@danmission.dk