Alle fotos: Verner Rud

Det skete på årets repræsentantskabsmøde i Danmission

Få højdepunkterne fra Danmissions repræsentantskabsmøde - læs med her.

Danmission har netop afrundet sit årlige repræsentantskabsmøde, der traditionen tro samlede repræsentanter fra hele landet. Her blev der sunget, samtalt og taget beslutninger.   

178 repræsentanter ud af 240 deltog i det tætpakkede møde sammen med ansatte og gæster. Mødet bød bl.a. på åbningsgudstjeneste, bestyrelsesvalg, formandens beretning og fremlæggelse af årsregnskab, gruppesnakke, debat og præsentation af ny formand og ny generalsekretær. 

Mødet indledtes traditionen tro med gudstjeneste i Vindinge Kirke, hvor sognepræst fra Hasle ved Aarhus Morten Skrubbeltrang, som er Danmissions nye formand, prædikede. Odense FDF-orkester sørgede for festlig musik, og der blev samlet godt 20.000 kroner ind under kollekten til Danmissons arbejde. 

En af repræsentantskabets opgaver var at vælge ny formand samt tre medlemmer til Danmissions bestyrelse. Formand Peter Fischer-Møller trådte tilbage efter ni år som formand. Udpeget til at overtage formandsposten blev sognepræst og tidligere generalsekretær i FDF, Morten Skrubbeltrang. Bliv klogere på Danmissions nye formand, og hvad han kan bidrage med – klik her  

Der blev også valgt medlemmer til tre ledige pladser i bestyrelsen, her var tre medlemmer opstillede. To gengangere: Lone Primdahl Dolmer og Johannes Kühle samt helt nyt medlem Sune Hjertmann Frederiksen. Klik her og læs mere om Danmissions nye bestyrelse – klik her

Biskop og formand for Danmission gennem ni år, Peter Fischer-Møller, fremlagde engageret sin sidste beretning på posten. Læs hele beretningen her 

Det har været en stor glæde gennem ni år at arbejde sammen med dygtige medarbejdere, samarbejdspartnere og engagerede frivilligeDybfølt tak til alle jer jeg har besøgt ude i verden, hvor jeg har set, hvordan Danmissions indsats gør en forskel. Danmission er i dag en værdifuld del af mit liv. Sammen er vi Danmission – og det bliver vi ved med. Når man først er kommet på krogen, er det rigtig svært at slippe af igen, sagde Peter Fischer-Møller med et varm smil og en stor klapsalve. 

I løbet af lørdag eftermiddag var det muligt at deltage i 10 forskellige arbejdsgrupper om et bredt udvalg af relevante emner fra Danmissions arbejde i Mellemøsten, Tanzania, stiftsnetværkenes arbejde og fremtidens genbrug.  

Gæster fra Danmissions samarbejdspartnere i Karagwe Stift, Bukoba/Nordveststiftet og fra Mwanza i Tanzania deltog i repræsentantskabsmødet og var værter i én af arbejdsgrupperne sammen med tidligere missionær Else Højvang.

 

Både årsberetning og årsregnskab for 2018 samt budget og handlingsplan for 2020 blev enstemmigt godkendt – bort set fra en enkelt blank stemme til årsberetningen. 

Nyt tæt samarbejde mellem ansatte, frivillige og bestyrelse  

På sidste års repræsentantskabsmøde blev der vedtaget et såkaldt resolutionsforslag, hvobestyrelsen forpligtede sig til at udvikle konkrete forslag til aktiviteter med fokus på engagement og medansvar i Danmission. Et særligt engagementsudvalg bestående af medlemmer fra både bestyrelse, frivillige og ansatte er blevet nedsat. Det fortalte bestyrelsesmedlem Lone Primdahl Dolmer under søndagens program, hvor der var afsat god tid til diverse drøftelser og debat 

Jeg oplever, at vi i bestyrelsen har taget resolutionsforslaget meget alvorligtDet, der har været overskriften for engagementsudvalget, har været drevet af to ting: at skaffe flere midler til arbejdet samt at styrke det frivillige engagement. Der er f.eks. blevet udarbejdet et nyt medlemsmateriale. Ideen erat nuværende medlemmer skal være med til at finde nye engagerede i Danmission ved at uddele det nye materiale i eget netværk,” sagde Lone Dolmer Primdahl.  

Velkommen til ny formand og ny generalsekretær 

Repræsentantskabsmødet blev afsluttet med, at både den nye formand og generalsekretær fik ordet og mulighed for at præsentere sig selv.  

Morten Skrubbeltrang, der også stod i spidsen for åbningsgudstjenesten, fik først ordet og talte direkte til repræsentantskabet: 

Jeg håber, at I under gudstjenesten fik et indtryk af, hvem jeg er. Danmission har, siden jeg var ganske ung, haft stor betydning for mig. Jeg glæder mig til samarbejdet, der venter. Samarbejdet med jer rundt i landet og samarbejdet med de ansatte i Hellerup. Jeg er nysgerrig på alle de mennesker, som jeg har mulighed for at møde. Sammen går vi på tværs af kulturer, religioner og nationaliteter. Vi går forrest med håbet,” lød ordene fra den nye formand.  

Han valgte også at sætte ord på nogle af de visioner, han har som formand for Danmission:  

“Vi har brug for, at flere engagerer sig og kan se sig selv i arbejdet. Den opgave er ikke nødvendigvis blevet lettere gennem de sidste år. Danmission skal være endnu mere for endnu flere frivillige. 

Læs interview med Danmissions nye formand – klik her 

Ny formand for Danmission er Morten Skrubbeltrang.

Kristian Sloth Pedersen overtog herefter talerstolen, hvor han bl.a. afslørede, at han har en plan om at nå rundt i alle landets stifter samt besøge to af Danmissions arbejdslande inden jul. Den nye generalsekretær lagde i sin  præsentation også vægt på, at der vil ske forandringer i Danmission med ham ved roret.   

Danmission er missionsorganissation i en foranderlig verden, og det har vi været i snart 200 år. Generation efter generation af danmissionere har formået at gøre organisationen relevant i sin samtid. Jeg har fået mandat til at gøre Danmission endnu mere relevant. Præcis, hvordan det kommer til at ske i detaljen, ved jeg af gode grunde endnu ikke, men jeg glæder mig. Jeg har brugt mødet til at lytte og spørge, mere end jeg har talt. Jeg glæder mig til at komme rundt i landet og snakke med jer og få jeres ideer til, hvordan vi kan gøre det sammen,” sagde den nye generalsekretær 

Læs interview med Danmissions nye generalsekretær – klik her

Ny generalsekretær for Danmission er Kristian Sloth Pedersen.