Orientering fra Danmission - Juni 2019

Orientering fra Danmission - Juni 2019

 

Kære medarbejdere og venner af Danmission

Hermed en kort og aktuel orientering om bestyrelsesarbejdet i Danmission + lidt mere.
 

Kommende generalsekretær

Der var 19 ansøgere til stillingen, og 4 blev udtaget til den første runde samtaler. 2 af dem er gået videre til ansættelsessamtale d. 20. juni. Resultatet vil blive meldt ud så hurtigt som muligt, da vi alle venter i spænding. Den kommende generalsekretær ansættes forhåbentligt fra 15. august, så der kan blive 2 ugers overlap med vikaren. Den konstituerede generalsekretær afslutter sin tjeneste d. 1. september når repræsentantskabsmødet er slut.

 

Regnskab 2018 og budget 2020

Bestyrelsen færdigbehandlede dem på mødet i april og indstiller dem til repræsentantskabets godkendelse. Indtægterne i 2018 beløb sig til 70,6 mio. kr., det tredjehøjeste i Danmissions historie, og udgifterne til 72,9 mio. kr., og dermed er der et negativt resultat på 2,3 mio. kr. Budgettet for 2020 viser indtægter og udgifter for 66,9 mio. kr. og dermed et resultat på 0 kr.
 

Aktuel økonomi

Indtægterne i år har hidtil ligget i den gode ende. Også i maj er det gået godt. Det er fortsat genbrug der giver gode indtægter, 590.000 mere end på samme tid i fjor. Opmuntrende er det også at de personlige gaver ligger 183.000 over samme tid sidste år. Til gengæld ligger de kollektive gaver under. Begge beløb svinger dog fra måned til måned. Sammenlagt ligger indtægterne for de første 5 måneder 320.000 kr. over samme tid sidste år. Det glæder vi os over. Der er styr på udgifterne hvorfor der er grund til at tro på et positivt resultat for 2019.
 

Bestyrelsesvalg

Fra den nuværende bestyrelse er Johannes Kühle og Lone Primdahl Dolmer genopstillet. Jørgen Lauridsen har ikke ønsket at genopstille. Sune Hjertmann Frederiksen er blevet nyopstillet, og der kan stadig opstilles kandidater til bestyrelsesvalget. Fristen er 22. juni. Der må også meget gerne være suppleanter.
 

Klima i Danmissions arbejde

Danmission har i flere år været registreret som grøn organisation idet vi lever op til en række klimakrav for organisationer. Der er dog ingen tvivl om at der kan og skal gøres mere. I sekretariatet er der nedsat en klimagruppe som vil komme med indstillinger til hvordan Danmission yderligere kan begrænse klimabelastningen, og vi vil afdække hvordan klima kan indtænkes i vores arbejde ude i verden. Det bliver også et emne for en af arbejdsgrupperne på repræsentantskabsmødet.
 

Landekredse

Landekredsene støtter og er med til at udforme arbejdet i Pakistan og Bangladesh. IKON varetager kontakten til dialogcentret Quo Vadis i Indien. Vi forsøger i øjeblikket at danne en ny landekreds for arbejdet i Madagaskar. Interesserede er meget velkomne til at melde sig hos undertegnede som også kan formidle kontakt til de øvrige landekredse.
 

Kirkedage

I kristihimmelfartsdagene afholdtes der kirkedage i Herning: Himmelske Dage på Heden. Danmission deltog i programmet og havde også sit eget telt. Det var stort set fyldt til alle de mange egne arrangementer, et par gange også så fyldt at folk måtte opgive at komme ind. Vi havde inviteret udenlandske gæster fra Tanzania (inklusive Zanzibar), Pakistan og Libanon der indgik i det store program. Frivillige og ansatte ydede et meget stort arbejde, som de skal have varm tak for. Sammen lykkedes det at skabe nogle vellykkede dage som gav Danmission en god eksponering.
 

Det danske Missionsselskabs historie

Tidligere generalsekretær i DMS og Danmission, Harald Nielsen, har de sidste år forsket i kilderne til DMS’s historie og har nedskrevet den. Den har vi manglet idet den sidste bog om DMS’ historie blev udgivet i 1935. Det er en lang historie som strækker sig tilbage til grundlæggelsen i 1821 og derfor fylder 800 sider i 2 bind. Første bind har titlen ’Frygt ikke – Troe ikkun’, andet ’Mission i en forandret verden’. Dansk Santalmissions historie er nedskrevet af Ole Christiansen i bogen ’Mission på Vej’ som stadig kan købes. Harald Nielsens bog bliver udgivet sidst i august. Ved bestilling inden 1. juli sælges den til favørpris, 400 kr. + porto. Ellers er prisen 495 kr. + porto. Bogen kan bestilles hos Danmission.

 
 

Mogens Kjær
Konstitueret generalsekretær