Missionærbarn og tidligere Kina-ambassadør bag ny bog om trosliv i Kina

Missionærbarn og tidligere Kina-ambassadør bag ny bog om trosliv i Kina

Få indblik i forhenværende ambassadør i Kina Laurids Mikaelsens, nuancerede viden om Kinas religioner og skikke i bogen “Kina i dag - Religion på kinesisk”.

Fra missionærbarn til ambassadør i Kina – det er forfatteren til denne lille bogs skæbne. Og forfatteren, Laurids Mikaelsen, spiller selv en rolle i bogen. Bogen er karakteriseret ved en objektiv vinkel, der beskriver religioner i Kina i dag, samtidig med at en del af bogen omhandler forældrene, Anna og Søren Emil Mikaelsen, som var udsendt som missionærer for Dansk Missionsselskab til Kina efter anden verdenskrig. Det er samspillet mellem den objektive betragtning af de kinesiske religioner og skikke og de personlige beretninger om forældrenes virke, der gør bogen både oplysende, spændende og yderst læseværdig.

Et uddrag fra kapitlet “Kommunistpartiet og Confucius” illustrerer, hvordan den kinesiske filosofi Confucius og Kommunistpartiet er i konflikt med hinanden:

“I mange år var Kommunistpartiet ikke meget for Confucius og hans lære. Måske blev han opfattet som en uønsket konkurrent? Han blev stort set aldrig nævnt, selvom Partiet givetvis kunne bruge mange brudstykker her og der, og derved vinde mere respekt og troværdighed for den førte politik. Tilsidesættelsen af confucianisme startede allerede i 1911, da den sidste kejser af Kina blev væltet.”

De personlige beretninger, som forfatteren fremfører gennem breve og andre skriftlige nedfældelser fra sine forældre, giver eksempelvis læseren indblik i missionærernes flugt fra Kina i 1949, da revolutionen brød ud:

“…foreløbig gjaldt det om at komme til Hankow, hvorfra der var rejsemuligheder, både mod syd og mod vest, og så måtte det i mellemtiden blive klart, hvilken vej vi skulle. Vi henvendte os da omkring 1. februar 1949 til skibskontoret for at bestille billetter til flodbåden til Hankow, men fik da at vide, at bådene var indstillet på grund af krigen.”

Synes du, at det lyder spændende? Du kan blive klogere på Kinas religioner for 120 kroner plus porto. Bogen kan bestilles ved henvendelse til forfatteren på mail: kontakt@lauridsmikaelsen.com

Bogen fremsendes pr. post vedlagt en faktura.

Laurids Mikaelsens forældre, Anna og Søren Emil Mikaelsen, var udsendte missionærer fra DMS, og Anna Mikaelsen sad efterfølgende i DMS’s bestyrelse i en årrække.

Laurids Mikaelsen blev født i Kina i 1948 og fra 2004 til 2007 var han Danmarks Ambassadør i Kina.