Orientering fra Danmission - April 2019

Orientering fra Danmission - April 2019

 

Kære medarbejdere og venner af Danmission

Hermed sendes en kort og aktuel orientering om bestyrelsesarbejdet i Danmission.

Kommende formand i Danmission

Som allerede meldt ud, ønsker Danmissions nuværende formand, biskop Peter Fischer-Møller, at holde efter repræsentantskabsmødet efter 9 år som formand.

Bestyrelsen har opfordret Morten Skrubbeltrang, som er 42 år, sognepræst i Hasle sogn i Aarhus og tidligere generalsekretær i FDF og Kirkefondet, om at stille sig til rådighed som kommende formand for Danmission. Det har Morten Skrubbeltrang sagt ja til. Proceduren bliver således at den nuværende bestyrelse indstiller at Morten Skrubbeltrang indvælges i bestyrelsen som bestyrelsesvalgt på bestyrelsesmødet lige efter repræsentantskabsmødet. Den nuværende bestyrelse indstiller ligeledes at han vælges som formand på dette møde.

Valg til bestyrelsen

Det er desværre tidligere fejlagtigt meldt ud at Jørgen Thorø Lauridsen stiller sig til rådighed for genvalg til bestyrelsen. Det gør han desværre ikke. De andre to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg på repræsentantskabsmødet, er Lone Primdahl Dolmer og Johannes Kühle. De er begge villige til at modtage genvalg og er opstillet af bestyrelsen. Danmissions netværk opfordres til at opstille flere kandidater til bestyrelsesvalget da der dels er en tom plads og er brug for suppleanter.

 

Mogens Kjær
Konstitueret generalsekretær