Afrikanske lærere skal få deres elever til at diskutere  

Afrikanske lærere skal få deres elever til at diskutere  

Undervisningen i Afrika er oftest gammeldags med et autoritært lærer-elev-syn. Derfor arbejder Danmission med at uddanne teologilærere i moderne undervisningsformer.  

Danmark har en stolt undervisningstradition, der hele tiden fornyer sig. I vores børns skoler er gammeldags katederundervisning med en lærer, der dikterer, og børn, der gentager, skiftet ud med moderne undervisningsmetoder. For vi ved fra forskningen, at børn lærer bedst, når de tager aktivt del i timerne.  

Sådan er det dog sjældent i skoler i udviklingslandene. Og derfor har Danmission de seneste tre år efteruddannet flere end 100 undervisere i didaktik – undervisningslære. Kurserne er blevet afholdt på St. Paul’s University i Kenya og Makumira University College i Tanzaniamed deltagere fra Danmissions partnerorganisationer i bl.a. Madagaskar og Tanzania – herunder Zanzibar.  

mange afrikanske skoler sidder eleverne som papegøjer og gentager ureflekteret, hvad læreren remser op. På højere læreanstalter – herunder teologistudierne – er undervisningsformen præget af kolonitiden og den gamle vestlige monologiske formidlingstradition. Derfor er der også på universitetsniveau behov for, at underviserne lærer at undervise på en moderne og effektiv måde,” forklarer Arngeir Langås, fagkonsulent for kirkeudvikling i Danmission.  

For som Langås påpeger: “Det er spildte gode kræfter, hvis der er tusindvis af lærere, der ikke kan tilrettelægge undervisningen, så deres elever lærer noget. Der er brug for nytænkning og tilførsel af ressourcer inden for afrikansk undervisningspædagogik, og Danmission giver et bidrag hertil. Det kommer kirkerne til gode, men også det øvrige samfund.”  

Derfor har Danmission og vores afrikanske partnere valgt at gå strategisk til værks for at udvikle undervisningsformen bedst muligt.  

“Vores indsats er målrettet dem, der underviser i praksis. Med udgangspunkt i pædagogisk ekspertise udvikler vi deres undervisningsform til gavn for både den bredere undervisningssektor og den kirkelige sektor. Med den her indsats videregiver vi det bedste, vi i Vesten har inden for effektive pædagogiske undervisningsmetoder,” Arngeir Langås. 

Som en del af indsatsen har Danmission sendt pædagogisk ekspert Egon Hedegaard til Tanzania og Kenya for at præsentere et nyt undervisningsmateriale samt teknikker til god formidling. 

Eksempelvis blev der i februar i år gennemført et opfølgningskursus i undervisningslære for lærere på universiteter og bibelskoler. Det var en stor succes.  

”Flere af kursisterne har givet udtryk for, at den didaktiske kundskab de får, minder dem om den traditionelle afrikanske formidlingskultur, deres forfædre havde. Nemlig én, hvor fællesskab, retorik, inddragelse og deltagelse var centrale komponenter,” siger Egon Hedegaard.

Catherine, en af kursisterne og lærer på Jomo Kenyatta University of Agriculture, fortalte efterfølgende, at kurserne virkelig havde forvandlet hende som underviser: 

”Jeg er ikke den samme underviser, som jeg var engang. Jeg håndterer klassen anderledes, og jeg tænker over, hvordan jeg formidler mit budskab. Jeg henvender mig også til de studerende på en anden måde nu. Jeg er begyndt at diskutere med dem. Mit nye mål er, at de studerende skal lære på et dybere og mere relevant niveau, og at de tager ansvar for egen læring,” siger Catherine. 

Se video her, hvor Catherine fortæller, hvordan forløbet har ændret hende og hendes undervisningsmetoder: